Ručno rađeni suveniri – spoj eko dizajna i inovativnih rešenja

Ručno rađeni suveniri – spoj eko dizajna i inovativnih rešenja

U petak 24. 12.2021. godine na Rudnu u seoskom turističkom domaćinstvu Aleksandra Miljkovića , organizovana je promocija zelenih suvenira pod sloganom „Ne bacaj! Кreiraj! Cirkuliraj!” u okviru projekta „Zeleni suvenir – Novi korak ka Evropi“, koji je sufinansiran od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije. Ekološko preduzetništvo kroz razvoj privrednih aktivnosti i primena modela cirkularne ekonomije, osnovni je cilj projekta.

Ručno rađeni suveniri - ©Udruženje rudnjaskih domaćina

 

“Uspostavljanje održivog ekološkog poslovanja i samoodrživosti organizacije kroz edukaciju, proizvodnju, promociju i prodaju upotrebnih predmeta, zelenih suvenira u okviru turističkih domaćinstvima u PP „Golija“ i podsticanja saradnje između OCD i biznis sektora šumarstva su glavni doprinosi ovog projekta“, naglasio je Ivan Vilimonović, koordinator projekta.

Udruženje Rudnjaskih domaćina, u prisustvu predstavnika privrednih subjekata, turističkih domaćinstva i upravom Parka prirode „Golija“, predstavili su suvenire, izrađene od upotrebnih predmeta od strane nezaposlenih žene iz ovog mesta. One su prošle edukaciju, a sve u cilju podizanja svesti i promociju koncepta i principa cirkularne ekonomije.

Ideja je da se ručno izrađeni suveniri, nađu na prodajnim mestima u domaćinstvima koja se bave seoskim turizmom, po kome se Rudno poslednjih godina poziciniralo na turističkoj karti Srbije. Osim izrade suvenira, gde će izraziti svoju kreativnost, ekološki dizajn i inovativna rešenja, učesnice projekta će uticati i na buduće generacije u podsticaju zelenih biznisa, a sve u cilju održivog razvoja nedovoljno razvijenih delova grada Кraljeva i opštine Ivanjica.

Ručno rađeni suveniri - ©Udruženje rudnjaskih domaćina

„Osnovni pravci delovanja u ovom projektu su se u protekla tri meseca bazirali na saradnji, umrežavanju, edukaciji, proizvodnji, promociji i širenja svesti o konceptu i instrumentima održive proizvodnje i potrošnje u funkciji ekonomije koja je zelena, resursno efikasna i cirkularna, praktičnoj obuci za kontinuiranu izradu upotrbnih predmeta-zelenih suvenira. Svi mi u budućnosti moramo delovati kao lokalni pokretači, inovatori, učesnici ekološkog poslovanja, akteri unutar svojih lokalnih zajednica radi podsticanja svih činilaca društva u celini na sistemske promene u razmišljanju, kulturi i odnosu prema resursima u cilju zaštite životne i održivog razvoja – rekao je Ivan Vilimonović, koordinator projekta.

Prisutnima su se obratile korisnice projekta i govorile o svom iskustvu učestvovanja na ovom projektu i šta za njih znači učestvovanje na praktičnim radionicama za izradu zelenih suvenira.

„Projekta mi je pomogao da budem obaveštena o ekološkom preduzetništvu, cirkularnoj ekonomiji, ciljevima održivog razvoja, kulturi i odnosu prema resursima, kao i da steknem znanja kako da od odpadnog drveta napravim upotrebni proizvod“ – rekla je Slađana Milikić Sretović.

Sagovornik: Ivan Vilimonović, Udruženje rudnjaskih domaćina


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica