Registrujte vaš kamion – Od sredine februara promene u vožnji za „sopstvene potrebe“

Registrujte vaš kamion – Od sredine februara promene u vožnji za „sopstvene potrebe“

Novim Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, koji stupa na snagu sredinom februara, obuhvaćena su i poljoprivredna gazdinstva, te je sada vožnja za sopstvene potrebe regulisana na drugačiji način.
 

 Od sredine februara promene u vožnji za „sopstvene potrebe“ - © Pixabay

Naime, predviđena je obaveza evidentiranja poljoprivrednika koji obavljaju prevoz tereta za sopstvene potrebe u registar koji vodi opštinska, odnosno gradska uprava.

Time se, kako objašnjavaju u nadležnom ministarstvu, subjekti sprečavaju da kao prevoz za sopstvene potrebe koriste javni prevoz. Na taj način se takođe suzbija i „siva ekonomija“ u obavljanju javnog prevoza tereta.

Dalje, teret koji se prevozi mora biti u vlasništvu poljoprivrednika, a teretnim vozilom mora upravljati lice radno angažovano kod poljoprivrednika čija se roba prevozi.

Uz zahtev, poljoprivrednici su dužni da dostave: izjavu o teretnim vozilima kojima će obavljati prevoz za sopstvene potrebe; fotokopiju saobraćajne dozvole i registracionog lista ili original saobraćajne dozvole za svako teretno vozilo iz izjave; original ili fotokopiju ugovora o finansijskom lizingu ili ugovora o zakupu teretnog vozila ili skupa vozila, ukoliko teretno vozilo ili skup vozila kojim će se obavljati prevoz za sopstvene potrebe nije u vlasništvu poljoprivrednika.

Podaci o primaocu lizinga, odnosno zakupcu, moraju biti upisani u saobraćajnu dozvolu u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica