Raspisan drugi javni poziv za IPARD podsticaje

Raspisan drugi javni poziv za IPARD podsticaje

Predmet drugog javnog poziva za IPARD podsticaje jesu investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Krajnji rok za podnošenje zahteva je 11. mart 2019. godine.

Rapisan je drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Rok za podnošenje zahteva je od 18. decembra 2018. godine do 11. marta 2019. godine.

Ovim Javnim pozivom opredeljena su sredstva u iznosu od  3.525.926.538 dinara, a visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije.

Vodič za dobijanje sredstava iz IPARD fondova

Pozivom su obuhvaćeni sektori mleka, mesa i voća i povrća i zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra.

Maksimalni iznos podsticaja u okviru sektora voća i povrća i sektora mesa iznosi milion evra, dok je za sektor mleka moguće ostvariti podsticaj i do dva miliona evra.


Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica