Produžen rok za podnošenje zahteva za kreditnu podršku

Produžen rok za podnošenje zahteva za kreditnu podršku

Pravilnikom o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku, produžen je rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške. Zahtev se podnosi banci do 1. decembra 2018. godine.

 

Poljoprivreda © Pixabay

 

Kreditna podrška predstavlja način da se poljoprivrednim gazdinstvima olakša pristup korišćenju kredita.

Krediti se odobravaju i isplaćuju u dinarima (rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana / tri do pet godina). Kamatna stopa je fiksna i iznosi 3% na godišnjem nivou (1% za fizičko lice sa prebivalištem na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo 40 godina života u tekućoj godini ili je ženskog pola).

Krediti koji imaju rok otplate do tri godine otplaćuju se u mesečnim/tromesečnim/šestomesečnim godišnjim anuitetima, dok se oni koji imaju rok otplate od tri do pet godina otplaćuju u šestomesečnim anuitetima.

Fizičko lice (nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik) ostvaruje pravo na kreditnu podršku uz uslov da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice to pravo ostvaruje pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara

Izvor: Uprava za agrarna plaćanja


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica