Primećene štetočine na usevima!

Primećene štetočine na usevima!

Nadprosečno topla prva polovina novembra uticali su na pojavu raznih poljskih štetočina.

Štetočina - © Pixabay

U poljima uljane repice primećeno je prisustvo vaši. Prisustvo ovih insekata je toliko veliko da je na pojedinim parcelama utvrđeno da ih ima na skoro svakom listu u polju!

Usevi ozimog ječma takođe nisu pošteđeni. Primećeno je prisustvo larvi i imaga lisnih vaši, ali u manjoj meri u odnosu na uljanu repicu – na 5 do 10% biljaka.

Osim što direktno oštećuju biljke sisanjem biljnih sokova, vaši mogu pričiniti mnogo veću indirektnu štetu zbog toga što su upravo ovi insekti prenosioci fitopatogenih virusa.

Suzbijanje štetnih glodara u strnim žitima

Na nekim lokalitetima na pšenici su primećeni simptomi pepelnice. Međutim, simptomi su primećeni na samo 5% useva pa za sada nema potrebe primenjivati mere zaštite.

Na parcelama na kojima su posejani pšenica i ječam, evidentirana je povećana aktivnost poljskih glodara. Stručnjaci savetuju obilazak parcela i pregled useva strnih žuta.


Izvor: RHMZ

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica