Ovo je nova MODERNA fabrika sredstava za prihranu bilja

Ovo je nova MODERNA fabrika sredstava za prihranu bilja

U Inđiji u logističkom centru kompanije Agromarket nalazi se najnovija fabrika za prihranu bilja Fertico u kojoj se nalazi savremena oprema vrhunskog kvaliteta. Naša ekipa je protekle nedelje posetila ovu fabliku i iskoristila priliku da sazna i čime bi trebalo prihraniti uljanu repicu i pšenicu u ovom periodu godine.

„Оtvaranje fabrike je planirano za jun ove godine, sa uvođenjem savremene metodologije u proizvodnji, korišćenjem opreme i sirovina vrhunskog kvaliteta. Kapacitet proizvodnje će biti uvećan, a projektovano je da to bude 70 tona dnevno kristalnih vodotopivih đubriva i 30.000 litara dnevno tečnih formulacija đubriva“, kaže dipl. inž. Miloš Pavlović ispred kompanije Agromarket.

Ovo je nova MODERNA fabrika sredstava za prihranu bilja - ©Agromedia

Agromarket je prva kompanija u Srbiji koja je napravila namenske formulacije đubriva, i to posebno za ratarstvo, povrtarstvo i voćarstvo. Dugogodišnje iskustvo njihovog stručnog tima, dobro poznavanje kvaliteta zemljišta u Srbiji, tipova zemljišta, agroekoloških uslova i vode za navodnjavanje bili su vodilja prilikom formulisanja Fitofert đubriva.

„Sve to zajedno kvalifikuje nas kao visokoprofesionalni stručni tim koji je na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima svakoga dana“, zaključuje Pavlović.

Prihrana uljane repice

Prvo što je potrebno znati, to je da sa povećanjem temperature dolazi i do pojave štetočina, kao što su velika i mala repičina pipa, koja buši stablo, zbog čega dolazi do poleganja repice i nastanka velike štete. 

Ovo je nova MODERNA fabrika sredstava za prihranu bilja - ©Agromedia

„Upravo je to trenutak kada može da se koristi folijarno đubrivo, da dodatno prihranimo uljanu repicu, zajedno sa insekticidom. U ovim tretmanima koristimo Fitofert Speed Canola, u količini od 1,2-2 litara po hektaru. To je biostimulativno đubrivo koje sadrži mikro i makro elemente koji su neophodni za rast i razvoj uljane repice. Proizvod sadrži i aminokiseline koje su dobijene iz ekstrakta algi koje povoljno utiču na različite fiziološke procese i stresne uslove, a koji se javljaju u tom periodu“, objašava dipl. inž. Milan Kusalo ispred kompanije Agromarket.

Prema njegovim rečima, nakon završetka ove faze, odnosno intezivnog rasta, dolazimo do faze razvijanja cvetnih pupoljaka, kada je potrebno primeniti i drugu prihranu. Potrebno je koristiti kombinaciju sumpora i bora, a Fitofert Speed Canola, pored algi i biostimulatora, sadrži i 50% elementarnog sumpora i bora. Bor je važan element za oprašivanje i oplodnju uljane repice.

U fazi cvetanja dolazi do pojave štetočina, te zajedno sa upotrebom insekticida može da se primeni i Fitofert Speed Canola, a kako bi se smanjili troškovi tretmana.

Prihrana pšenice

Pšenica se trenutno nalazi u periodu vlatanja, a period između vlatanja do klasanja je veoma važan period razvoja, odnosno period najintezivnijeg porasta i stvaranja velike vegetativne mase i formiranje generativnih organa.


Ovo je nova MODERNA fabrika sredstava za prihranu bilja - ©Agromedia

„Ono što je bitno, pored same zaštite od bolesti i štetočina, jeste folijarna prihrana, odnosno dopuna glavnoj ishrani koja je odrađena osnovnim đubrenjem. Na veličinu klasa veliki uticaj pokazuje odnos hranljivih materija i zato je važno što bolje i što pravilnije ishraniti pšenicu da bi ona dala maksimalne prinose. Pšenica pored NPK hraniva mora da usvoji i mikroelemente“, kaže Kusalo i dodaje da je to u našim uslovima jako teško zbog pH zemljišta, te je neophodna dodatna prihrana.

Prema rečima našeg sagovornika, Fitofert Speed-G je tečno biostimulativno đubrivo namenjeno za folijarni tretman pšenice i ječma, a upotrebljava se zajedno sa prvim  i drugim fungicidnim tretmanom (slobodno se može mešati sa hemijom). Na ovaj način, pored ishrane, biljke obezbeđujemo sa biostimulatorima, aminokiselinama i oligosaharidima.


„Bakar koji se nalazi u Fitofert Speed-G, u sinergiji sa mikro i makro elementima, pored toga što deluje na ishranu same biljke, deluje i kao sam fungicidni tretman u pšenici. Primenjuje se u 2 tretmana: prvi tretman u količini 1,5-2l/ha i drugi tretman u istoj količini“, objasnio nam je Kusalo.

Sagovornici:
dipl. inž. Miloš Pavlović, Agromarket
dipl. inž. Milan Kusalo, Agromarket


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica