Ovako su se prodavali traktori u Italiji, Nemačkoj i SAD-u tokom 2020.

Iako beleži blagi pad u pogledu potražnje traktora u 2020, tržište traktora u Italiji nastavlja da bude jedno od najuspešnijih u Evropskoj uniji.

Podaci iz prethodne godine pokazuju da je u odnosu na 2019. prodato 635 traktora manje, što je za 3.4% manje u 2020. U 2020. na italijanskom tržištu kupljeno je 17.944 mašina, dok je u 2019. ukupan iznos bio 18.500 komada.

Najtraženiji su modeli New Holland, sa ukupnom prodajom od 3.670 traktora. Za njima su modeli Antonio Carraro koji beleže prodaju od 1.698 komada i John Deere, sa 1.601 prodatih komada.

Od deset najprodavanijih marki u Italiji pet su italijanske.

Kupovaće traktore i u narednim godinama

Dobri rezultati na tržištu traktora su očekivani, jer je prognozirano da će se na svetskom tržištu poljoprivrednih mašina održati konstantna potražnja sve do 2027. godine.

Prognoze su i da će doći do blagog rasta u narednih sedam godina, pošto se iz godine u godinu beleži veća potražnja prehrambenih proizvoda, kao i nedostatak radne snage u ruralnim oblastima, usled konstantnih migracija seoskog stanovništva u gradove.

Statistike koje su objavile UN pokazuju da je u 2018. od ukupnog broja svetskog stanovništva 55% živelo u gradovima, i da će taj udeo porasti na 68% do 2050.

Prodaja traktora veća i u ovim državama

Dobru godinu beleže i tržišta u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj i Kanadi. U poređenju sa 2019. godinom ukupna prodaja traktora u SAD-u veća je za oko 18% u 2020, dok je u Kanadi ovaj udeo veći za 10.6%.

Dobro poslovanje na tržištu traktora ima i Nemačka, gde je prošle godine ukupno prodato 31.180 mašina. U poređenju sa 2019. kada je bilo 28.686 komada prodaja je veća za 13%.

Izvori: Profi.de; Farmer.pl; Farm-Equipment; Grand View Research

Komentari