Opština Rača podstiče razvoj voćarstva i pčelarstva

Opština Rača podstiče razvoj voćarstva i pčelarstva

Opština Rača kod Kragujevca ove godine izdvojila je 30 miliona dinara iz lokalnog budžeta za podsticaj poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivrednici su pokazali najveće interesovanje za voćarstvo i pčelarstvo.

Jabuke @ Agromedia

U ovoj opštini 70% stanovništva bavi se poljoprivrednom proizvodnjom. Kako bi ih podstakla, opština Rača je dala subvencije za razvoj poljoprivredne proizvodnje u voćarstvu, pčelarstvu, stočarstvu i povrtarstvu.

Nabavkom sadnica, uz pomoć opštinskih subvencija, deo poljoprivrednika prebacio se iz ratarske i stočarske proizvodnje u voćarstvo. Sigurnija cena na tržištu i bolji plasman voća presudio je u odluci da se proizvođači preorijentišu na druge grane poljoprivrede.

Uz voćarstvo, najveće interesovanje poljoprivredni proizvođači pokazali su za pčelarstvo. Prva fabrika meda u Srbiji biće izgrađena u Rači krajem sledeće godine, a u planu je proizvodnja od oko 1.000 tona meda na godišnjem nivou. Iz budžeta već sada opština izdvaja 100.000 dinara po domaćinstvu za razvoj pčelarstva.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica