Održan naučno-stručni skup „Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede – 2016.“

Održan naučno-stručni skup „Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede – 2016.“

U Velikoj sali Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu održan je naučno-stručni skup pod nazivom Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede – 2016. Ovaj skup organizovao je Institut za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu u saradnji sa Zadružnim savezom Srbije.

Traktor - © Agromedia

Na naučno-stručnom skupu Aktuelni problemi mehanizacije – 2016, razmatrane su najznačajnije teme koje bi trebalo da definišu prioritete razvoja poljoprivredne tehnike u naučnom, obrazovnom i stručnom pogledu, kao i na koji će se način sistematski i održivo menjati stanje u savremenoj poljoprivredi.

Skup je otvorio prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, prof. dr Zora Dajić, a o drugim aktuelnim problemima mehanizacije u poljoprivredi govorili su i državni sekretar Željko Radošević, sekretar udruženja za poljoprivredu Miodrag Veseli, predsednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović i direktor Instituta za poljoprivrednu tehniku Rajko Miodragović.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica