Novi kriterijumi za kategorizaciju objekata sa hranom životinjskog porekla

Novi kriterijumi za kategorizaciju objekata sa hranom životinjskog porekla

1.mart 2019. godine doneće promene u kategorizaciji objekata u kojima se nalazi hrana životinjskog porekla. Ovakvi objekti moraće u budućnosti da ispunjuju više standarde.

Klanica © Agromedia

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kategorizaciji i postupku unapređenja objekata.

Ovim propisom predviđaju se promene u kategorizaciji objekata u kojima se nalazi hrana životinjskog porekla.

Promene podrazumevaju da objekti budu podeljeni u 4 kategorije. Objekti u kojima se nalazi hrana životinjskog porekla biće podeljeni na one koji su usaglašeni sa EU propisima i na one koji nisu i ne mogu da ispune standarde EU. Nova kategorizacija osmišljena je sa ciljem da se poboljšaju uslovi higijene hrane životinjskog porekla.

Ova uredba se ne odnosi na sledeće objekte:
–    objekte koji su odobreni za izvoz hrane životinjskog porekla u Evropsku uniju;
–    objekte u kojima se proizvode male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla;
–    objekte sa posebnim geografskim ograničenjima.   

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ˶Službenom glasniku Republike Srbije˝, a primenjuje se od 1. marta 2019. godine.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica