Nova pravila za izvoz voća iz Srbije

Nova pravila za izvoz voća iz Srbije

Većina vodećih izvoznih voćnih plodova koje Srbija plasira na područje EU i Ruske Federacije poslednjih godina suočena je sa brojnim problemima. Ti problemi su veliki, bilo da se radi o biotičkim činiocima (nove štetne vrste, patogeniji sojevi postojećih prouzrokovača oboljenja, invazivne korovske vrste i slično), bilo o abiotičkim (klimatski poremećaji, oluje, poplave i slično), navodi se u saopštenju kompanije Agromarket.
 

Kruška - © Pixabay

Međutim, administrativne mere koje donose zemlje uvoznice naših najvažnijih izvoznih aduta (jabuke, maline, višnje…) mogu naneti mnogo značajnije štete nego zbir i abiotskih i biotskih činilaca. Da bi se to predupredilo, potrebno je redovno pratiti najnoviju regulativu, i ono što je najvažnije, obaveštavati zainteresovane na vreme, istaknuto je u ovom saopštenju.

Kako se približava vreme primene brojnih insekticida, to je prava prilika da se ukaže na pravilan izbor ovih preparata da proizvođači, otkupljivači, hladnjačari i trgovci ne bi bili neprijatno iznenađeni, a posebno kada očekuju dobru „deviznu žetvu“. Naravno, ovo je pre svega zaštita domaćih kupaca, a samim tim i krajnjih korisnika na stranim tržištima.
 

Jabuke - © Pixabay

U ovom saopštenju se ističe da je 10. avgusta 2016. godine na snagu stupila Regulativa Evropske unije br. 2016/71 kojom se menjaju MDK – maksimalno dozvoljene količine (mg/kg) ostataka pesticida aktivne materije hlorpirifos-etil u plodovima jabuke, kruške, breskve, nektarine, stonog grožđa, kupine, maline, ribizle, ogrozda, dinje, lubenice i tako dalje.
Ovaj insekticid je osnovna aktivna materija brojnih insekticidnih preparata koji se nalaze na tržištu Srbije.

Na njegovo mesto dolazi hlorpirifos-metil, odnosno preparat Reldan 22 EC. Novi, visokoefikasan insekticid namenjen je suzbijanju velikog broja štetnih insekata iz redova Coleoptera, Diptera i Lepidoptera u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu. Reldan 22 EC predstavlja evoluciju proizvoda na bazi hlorpirifosa razvijanjem novog izomera (hlorprifos-metil), a koji nam donosi značajne prednosti u odnosu na proizvode koji su bazirani na već postojećoj aktivnoj materiji.

Hlorpirifos:

  • Jači početni efekat
  • Proširena mogućnost mešanja (Mankozeb, Kaptan, Fosetil-Al)
  • Bezbedan za korisne insekte
  • Brža razgradnja
  • Kraća karenca
  • Mnogo povoljniji ekotoksikološki profil sa povoljnijim MDK vrednostima

Paralelni prikaz dve aktivne materije predstavljen je u Tab. 1.
 


Karakteristike

Chlorpyrifos Chlorpyrifos-Methyl

Hemijska struktura

 Slika 1  Slika
CAS Broj

2921-88-2


5598-13-0

Uvod Dow 1965 1985
Spektar delovanja Širok spektar delovanja na lisne i
zemljišne štetočine
Širok spektar delovanja na lisne i
insekte u skladištima
Upotreba u svetu Odobren u oko 100 zemalja širom sveta
za različite folijarne i zemljišne primene
Odobren u oko 50 zemalja za
različite upotrebe proizvoda;
u EU se najčešće koristi za
folijarnu primenu
Codex Status Codex MRLs utvrđen Codex MRLs utvrđen
Štetnost za glodare
(dozvoljen unos preko hrane) LD50
66 – 195 mg/kg 2814 mg/kg
Štetnost za glodare
(dozvoljen unos preko kože) LD50
1250 – 2000 mg/kg > 2000 mg/kg
WHO klasifikacija Kategorija II Neklasifikovan
Štetnost za ribe (dozvoljen unos) 0.0013 mg/L 0.410 mg/L
Štetnost za ptice
(dozvoljen unos pri direktnom kontaktu) LD5
13 – 53 mg/kg 923 mg/kg
Štetnost za ptice
(dozvoljen unos preko hrane) LC50
230 ppm 2010 ppm
Period otapanja u zemljištu 43 – 111 dana 1 – 4 dana
Period otapanja u vodi 16 – 35 dana (pH 7) 21 dana (pH 7)

Na osnovu regulative 2016/71 i izmenjenih MDK vrednosti (Tab. 2), možemo zaključiti da se na nivou Evropske unije očekuje potpuno isključenje primene preparata na bazi aktivne materije hlorpirifos!


U tabeli 2 prikazane su uporedne MDK vrednosti aktivne materije hlorpirifos-etil i hlorpirifos-metil:

 

Hlorpirifos etil
MDK (mg/kg) vrednosti

 

Hlorpirifos metil
MDK (mg/kg) vrednosti
 

Voćna vrsta

Stare   Nove  
 Jabuka 0,5 0,01 0,5
 Kruška 0,5 0,01 0,5
 Breskva 0,2 0,01 0,5
 Malina 0,5 0,01 0,05
 Kupina 0,5 0,01 0,05
 Višnja 0,3 0,3 0,05
 Jagoda 0,2 0,2 0,5

U vezi sa tim, bitno je napomenuti da se ove promene ne odnose na preparat Reldan 22 EC i njegovu aktivnu materiju hlorpirifos-metil, koji se kao takav apsolutno uklapa u najnovije zahteve EU, najvažnijeg izvoznog tržišta za srpsku agrarnu proizvodnju.

Iz tog razloga, možemo zaključiti da Reldan 22 EC ispunjava najvažnije zahteve modernog tržišta, a to je sigurna kontrola najvažnijih štetnih insekata uz proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane!

Istovremeno, 20. aprila 2016. godine, francusko Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dokument kojim zabranjuje uvoz plodova i proizvoda od višnje iz zemalja gde se za zaštitu višnje od azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) koriste proizvodi na bazi aktivne materije dimetoat. Podršku ovoj odluci dale su i Španija, Grčka, Slovenija i Poljska.

Kompanija Agromarket će svojim aktivnostima uvek nastojati da informiše i zaštiti stručnjake, proizvođače i krajnjeg korisnika jer je to jedini put ka izgradnji punog poštovanja i poverenja, objašnjeno je u saopštenju ove kompanije.

Izvor: AgroSvet

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica