Nova licitacija poljoprivrednog zemljišta u Zrenjaninu

Nova licitacija poljoprivrednog zemljišta u Zrenjaninu

Grad Zrenjanin raspisao je oglas za javnu licitaciju državnog zemljišta. Rok za podnošenje prijava biće od 16. januara, a javno nadmetanje će se održati 21. i 22. januara.

 

Zakup zemljišta u Zrenjaninu - ©Agromedia

Licitacioni korak za ovaj krug licitacije iznosi 1000 dinara, a planirano je da se u zakup da nešto više od 13, 5 hektara.

Osim zemljišta koje je predviđeno za podizanje voćnjaka, zemljište se daje u zakup na period od godinu dana.

Pravo učešća u nadmetanju za državno zemljište ima:

fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je vlasnik najmanje 0,5 ha poljoprivrednog zemljišta;
fizičko lice – upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;
pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 ha u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Rok za podnošenje prijave za učešće u licitaciju jeste 16. januar 2019. godine, do 14 sati, dok će se javna nadmetanja održati 21. i 22. januara.

Zakupnina za zemljište plaća se unapred, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.


 

Detalje konkursa možete pogledati u priloženom dokumentu.

pdf Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta
u državnoj svojini u gradu Zrenjaninu.pdf

 


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica