Nacionalna laboratorija za kontrolu mleka dobila akreditaciju

Nacionalna laboratorija za kontrolu mleka dobila akreditaciju

Akreditaciono telo Srbije dodelilo je sertifikat o akreditaciji Nacionalnoj laboratoroiji za kontrolu mleka. Nacionalna laboratorija na ovaj način osposobljena je za kontrolu kvaliteta mleka na teritoriji čitave Srbije.

Kako je zaključilo Akreditaciono telo Srbije Nacionalna referentna laboratorija za bezbednost hrane, hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka kompetentna je za obavljanje poslova ispitivanja bezbednosti hrane, kako saopštavaju iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ovom akreditacijom laboratorija za kontrolu mleka je i formalno osposobljena da vrši superviziju kvaliteta mleka na teritoriji čitave Srbije. Konkretno, laboratorija za kontrolu mleka osposobljena je da obavlja poslove službene kontrole širom cele zemlje.

Higijena muznih krava: Izvor kontaminacije mleka nekada je i sam muzač

Kako je ovim povodom najavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, plan države je da do aprila naredne godine u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji uspostavi kontrolu za više od 95 odsto proizvoda koji se koriste u ishrani stanovništva.

Ministar je takođe istakao i da se više neće dešavati da laboratorija uvoznika koja se nalazi u vlasništvu te kompanije bude i kontrolor kvaliteta mleka. Sve superanalize vršiće se u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica