Mineralno đubrivo iz robnih rezervi i za kraljevačke voćare

Mineralno đubrivo iz robnih rezervi i za kraljevačke voćare

Grad Kraljevo oglasio je bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27% N iz Republičkih robnih rezervi fizičkim licima-nosiocima poljoprivrednih gazdinstava koji imaju prijavljene zasade pod voćem.

Podizanje voćnjaka - © Pixabay

Nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji imaju prijavljene zasade pod voćem imaju pravo na bespovratnu isporuku do najviše 500 kilograma mineralnog djubriva KAN 27% N po hektaru. Ovo pravo može da ostvari nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje ima prijavljene površine pod voćem u 2018. godini u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Ovo morate da znate ako želite da podignete voćnjak

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva može da preuzme najviše 500 kg po hektaru, a najviše za jedan hektar prijavljene površine pod voćem u skladu sa pravilnikom. Konačna količina đubriva koje će biti podeljeno fizičkim licima zavisiće od broja prijavljenih lica.

Zahtev za preuzimanje mineralnog đubriva mogu da se podnesu do 12. novembra.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica