Hrvatski poljoprivrednici više NE SMEJU da koriste MOTIKU?!

Hrvatski poljoprivrednici više NE SMEJU da koriste MOTIKU?!

Birokratija u Hrvatskoj ne dopušta korišćenje motike ekološkim proizvođačima u poljoprivredi, tvrde iz Hrvatskog saveza ekoloških proizvođača (HSEP). Prema strateškom planu Republike Hrvatske u okviru Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU, pod merom “Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada” doslovno je zabranjeno korišćenje motike.

žena koristi motiku u bašti

Kako piše Index, na konsultacijama u vezi sa Strateškim planom, iz Uprave za subvencije poljoprivredi i ruralnom razvoju je i potvrđeno da je upotreba motike stvarno zabranjena. Cilj EU je smanjenje pesticida i drugih hemikalija u proizvodnji hrane za 50 posto do 2030. Taj cilj se ostvaruje kroz mnoge strategije i planove, kao što je “Od polja do stola” , i kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku EU.

ZPP je jedna od prvih zajedničkih politika EU, uspostavljena još 1962. Njom se određuje zajednička evropska strategija razvoja poljoprivrede na nivou EU, ali i svaka članica stvara svoju strategiju, potrebe i ciljeve.

Hrvatska ima Strateški plan Republike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU, a već su odabrane smernice za period 2023-2027, koje čine programski strateški dokument i temelj za korišćenje sredstava evropskih poljoprivrednih fondova, kao i primenu alata i instrumenata Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Dakle, radi se o dokumentu koji je donela Hrvatska, podseća Index, na koji će se pozivati svaki projekat u poljoprivredi koji se prijavljuje na fondove EU. U meri “Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada”, usko vezanoj za ekološku proizvodnju, navodi se da se želi smanjiti korišćenje pesticida i motivisati poljoprivrednike da fizički, umesto hemijski, uklanjaju korov.

Ali nažalost, izgleda da je neko ko je prevodio Zajedničku poljoprivrednu politiku loše odradio posao, a to bi poljoprivrednike u Hrvatskoj moglo koštati projekata i sredstava iz EU fondova, piše dalje.

Naime, u “EU common agricultural policy” negde stoji da se podstiče “mechanic” uništavanje korova. Na hrvatskom bi to trebalo da znači bez korišćenja hemije, fizički, ili ručnim radom. Ali je “mehaničko” u naslovu mere “Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada” neko ko je prevodio i tumačio ZPP EU i pisao Strateški plan Republike Hrvatske u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU protumačio kao “mehanizirano”.

Komentari (1)

Dr

2022-06-08 13:35:45

Kad uđemo u EU i košenje će da zabrane, moraće da se pase, ekološki je i organski…..🤬

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica