Počele prijave za takmičenje studenata ˶EКOTROFELIJA SRBIJA 2019˝

Počele prijave za takmičenje studenata ˶EКOTROFELIJA SRBIJA 2019˝

Nakon uspešno organizovanih prethodnih nacionalnih takmičenja EКOTROFELIJA SRBIJA, održanih u Beogradu i Novom Sadu, velikog broja studentskih timova koji su uzeli učešće, kao i zapaženog plasmana naših predstavnika na evropskim takmičenjima, Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije najavljuje sledeće po redu nacionalno takmičenje EКOTROFELIJA SRBIJA 2019.

Ekotrofelija © Agromedia

Samo takmičenje je pokrenuto u Francuskoj, gde ima već dugu tradiciju, a poslednjih deset godina se održava i evropska smotra na kojoj se takmiče najbolji timovi iz različitih država. Iza cele ideje stoji promovisanje studentske inovativnosti i kreativnosti, stvaranje novih ekoinovativnih proizvoda baziranih na studentskim idejama i njihov plasman na nacionalnom i evropskom tržištu. Takmičenje podrazumeva pripremu i prezentaciju prehrambenog proizvoda koji zadovoljava sledeće kriterijume:  

✓    Da je namenjen ishrani ljudi;
✓    Da je finalizovan do te mere da je spreman za maloprodajnu distribuciju i/ili za distribuciju restoranima i/ili generalno ugostiteljstvu;  
✓    Da je inovativan u jednom ili više pogleda u odnosu na slične proizvode na tržištu. Sama inovacija se može odnositi na idejno rešenje i/ili tehnološki aspekt i/ili formulaciju i/ili pakovanje proizvoda i sl.;  
✓    Da je u osmišljavanju, pripremi i/ili proizvodnji primenjen ekološki pristup koji se odnosi na primenjene sirovine (npr. organsko poreklo, smanjeno emitovanje štetnih gasova), i/ili ambalažu (npr. recikliranu) i/ili proizvodni proces (npr. ušteda energije, iskorišćenje otpadnih voda) i/ili logistički aspekt (npr. nove usluge, kraće linije distribucije) u cilju očuvanja životne sredine od strane potencijalne kompanije koja bi proizvodila dati prehrambeni proizvod;  
✓    Da se izdvaja po svojim organoleptičkim, nutritivnim i drugim svojstvima;  
✓    Da može da se proizvodi u industrijskim uslovima u skladu sa priloženom dokumentacijom (sastojci, proizvodni proces, cena koštanja, investicija, …);
✓    Da je u skladu sa važećim zakonskim propisima (sastojci, sadržaj aditiva, ambalaža)  
✓    Da je komercijalno isplativ (marketinški plan, ambalaža, logistika, …);  
✓    Da je rezultat timskog rada.

 
Pobednički tim Ecotrofilija © Agromedia
 
Studentski timovi, mogu imati najmanje dva, a maksimum sedam članova. Odluku o pobednicima takmičenja doneće nacionalni žiri. Pobednik nacionalnog takmičenja dobija mogućnost da kao predstavnik Srbije uzme učešće na evropskoj smotri najboljih timova.

Mole se svi zainteresovani timovi da pošalju prijave na uptsrb@gmail.com.  Informacije o rokovima za podnošenje prijave, a kasnije i kompletne dokumentacije, biće blagovremene objavljene na sajtu Udruženja www.upts.org.rs.
Prijava mora da sadrži imena i institucije članova tima i naziv i tip proizvoda.

POTREBNA DOКUMENTACIJA 

Informacije o timu (prijava tima za takmičenje)

✓    Navesti ime vođe tima koji će preuzeti ulogu ˶menadžera projekta˝. Ovo će biti kontakt osoba. Prisustvo vođe tima je obavezno na takmičenju.  
✓    Navesti kratke biografije svakog člana tima (do 500 karaktera o svakom članu tima).  
✓    Pismo namere treba da potpišu svi članovi tima. Dokumentom se potvrđuje posvećenost projektu i mora biti potpisan od strane svakog člana tima.  

Potpuna dokumentacija podrazumeva:

Prezentacija proizvoda  

✓    NASLOV: naziv projekta mora biti jasno vidljiv na naslovnoj strani .
✓    OBIM: Dokument je ograničen na maksimum 20 strana i 10 strana dodataka (A4). Molimo Vas da koristite veličinu fonta od minimum 11.  
✓    REZIME PROJEКTA: jedna stranica gde se opisuje po čemu se prozvod izdvaja ili je inovativan u odnosu na postojeće proizvode, kao i elemente za industrijsko partnerstvo, ako postoji mogućnost.  
✓   ILUSTRACIJA PROIZVODA. 


Pobednički tim © Agromedia

Opis proizvoda  

Opisati projekat u nekoliko reči: 100 karaktera (uključujući razmake i interpunkcijske znake). Obratite pažnju! Ovaj opis je veoma važan jer će biti uključen u sve komunikacije sa medijima: zapisi žirija, internet stranica, brošura… 

Кomercijalna prezentacija projekta  

✓    Treba da bude napisana na srpskom jeziku.  
✓    Ne koristite više od 1500 karaktera (uključujući razmak i interpunkcijske znake).  
✓    Potencijalni potrošač koji ne poznaje projekat mora biti u stanju da brzo i lako razume šta je vaš proizvod i kako da ga kategorizuje (predjelo, dezert …). Ne ustručavajte se da navedete glavne sastojke. Opišite izgled, oblik i pozicije različitih sastojaka, boju i tako dalje. Uključite detalje senzorskih karakteristika. Ukažite na nutritivne vrednosti. Predstavite metode za pakovanje, rok trajanja, pripremu i distribuciju. Razmislite o marketinškom pozicioniranju proizvoda. Odredite koliko je proizvod inovativan.  
✓    Budite precizni u upotrebi termina i jezika koji treba da bude u skladu sa pozicioniranjem proizvoda.  
 

Fotografije:

✓    Pošaljite fotografiju proizvoda (visoke rezolucije).  
✓    Poželjno je da se vidi proizvod i njegova ambalaža.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica