Počele prijave za takmičenje studenata ˶EКOTROFELIJA SRBIJA 2019˝

Počele prijave za takmičenje studenata ˶EКOTROFELIJA SRBIJA 2019˝

Nakon uspešno organizovanih prethodnih nacionalnih takmičenja EКOTROFELIJA SRBIJA, održanih u Beogradu i Novom Sadu, velikog broja studentskih timova koji su uzeli učešće, kao i zapaženog plasmana naših predstavnika na evropskim takmičenjima, Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije najavljuje sledeće po redu nacionalno takmičenje EКOTROFELIJA SRBIJA 2019.

Ekotrofelija © Agromedia

Samo takmičenje je pokrenuto u Francuskoj, gde ima već dugu tradiciju, a poslednjih deset godina se održava i evropska smotra na kojoj se takmiče najbolji timovi iz različitih država. Iza cele ideje stoji promovisanje studentske inovativnosti i kreativnosti, stvaranje novih ekoinovativnih proizvoda baziranih na studentskim idejama i njihov plasman na nacionalnom i evropskom tržištu. Takmičenje podrazumeva pripremu i prezentaciju prehrambenog proizvoda koji zadovoljava sledeće kriterijume:  

✓    Da je namenjen ishrani ljudi;
✓    Da je finalizovan do te mere da je spreman za maloprodajnu distribuciju i/ili za distribuciju restoranima i/ili generalno ugostiteljstvu;  
✓    Da je inovativan u jednom ili više pogleda u odnosu na slične proizvode na tržištu. Sama inovacija se može odnositi na idejno rešenje i/ili tehnološki aspekt i/ili formulaciju i/ili pakovanje proizvoda i sl.;  
✓    Da je u osmišljavanju, pripremi i/ili proizvodnji primenjen ekološki pristup koji se odnosi na primenjene sirovine (npr. organsko poreklo, smanjeno emitovanje štetnih gasova), i/ili ambalažu (npr. recikliranu) i/ili proizvodni proces (npr. ušteda energije, iskorišćenje otpadnih voda) i/ili logistički aspekt (npr. nove usluge, kraće linije distribucije) u cilju očuvanja životne sredine od strane potencijalne kompanije koja bi proizvodila dati prehrambeni proizvod;  
✓    Da se izdvaja po svojim organoleptičkim, nutritivnim i drugim svojstvima;  
✓    Da može da se proizvodi u industrijskim uslovima u skladu sa priloženom dokumentacijom (sastojci, proizvodni proces, cena koštanja, investicija, …);
✓    Da je u skladu sa važećim zakonskim propisima (sastojci, sadržaj aditiva, ambalaža)  
✓    Da je komercijalno isplativ (marketinški plan, ambalaža, logistika, …);  
✓    Da je rezultat timskog rada.

 
Pobednički tim Ecotrofilija © Agromedia
 
Studentski timovi, mogu imati najmanje dva, a maksimum sedam članova. Odluku o pobednicima takmičenja doneće nacionalni žiri. Pobednik nacionalnog takmičenja dobija mogućnost da kao predstavnik Srbije uzme učešće na evropskoj smotri najboljih timova.

Mole se svi zainteresovani timovi da pošalju prijave na [email protected].  Informacije o rokovima za podnošenje prijave, a kasnije i kompletne dokumentacije, biće blagovremene objavljene na sajtu Udruženja www.upts.org.rs.
Prijava mora da sadrži imena i institucije članova tima i naziv i tip proizvoda.

POTREBNA DOКUMENTACIJA 

Informacije o timu (prijava tima za takmičenje)

✓    Navesti ime vođe tima koji će preuzeti ulogu ˶menadžera projekta˝. Ovo će biti kontakt osoba. Prisustvo vođe tima je obavezno na takmičenju.  
✓    Navesti kratke biografije svakog člana tima (do 500 karaktera o svakom članu tima).  
✓    Pismo namere treba da potpišu svi članovi tima. Dokumentom se potvrđuje posvećenost projektu i mora biti potpisan od strane svakog člana tima.  

Potpuna dokumentacija podrazumeva:

Prezentacija proizvoda  

✓    NASLOV: naziv projekta mora biti jasno vidljiv na naslovnoj strani .
✓    OBIM: Dokument je ograničen na maksimum 20 strana i 10 strana dodataka (A4). Molimo Vas da koristite veličinu fonta od minimum 11.  
✓    REZIME PROJEКTA: jedna stranica gde se opisuje po čemu se prozvod izdvaja ili je inovativan u odnosu na postojeće proizvode, kao i elemente za industrijsko partnerstvo, ako postoji mogućnost.  
✓   ILUSTRACIJA PROIZVODA. 


Pobednički tim © Agromedia


Opis proizvoda  

Opisati projekat u nekoliko reči: 100 karaktera (uključujući razmake i interpunkcijske znake). Obratite pažnju! Ovaj opis je veoma važan jer će biti uključen u sve komunikacije sa medijima: zapisi žirija, internet stranica, brošura… 

Кomercijalna prezentacija projekta  

✓    Treba da bude napisana na srpskom jeziku.  
✓    Ne koristite više od 1500 karaktera (uključujući razmak i interpunkcijske znake).  
✓    Potencijalni potrošač koji ne poznaje projekat mora biti u stanju da brzo i lako razume šta je vaš proizvod i kako da ga kategorizuje (predjelo, dezert …). Ne ustručavajte se da navedete glavne sastojke. Opišite izgled, oblik i pozicije različitih sastojaka, boju i tako dalje. Uključite detalje senzorskih karakteristika. Ukažite na nutritivne vrednosti. Predstavite metode za pakovanje, rok trajanja, pripremu i distribuciju. Razmislite o marketinškom pozicioniranju proizvoda. Odredite koliko je proizvod inovativan.  
✓    Budite precizni u upotrebi termina i jezika koji treba da bude u skladu sa pozicioniranjem proizvoda.  
 

Fotografije:

✓    Pošaljite fotografiju proizvoda (visoke rezolucije).  
✓    Poželjno je da se vidi proizvod i njegova ambalaža.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica