Direkcija za robne rezerve kupuje merkantilni kukuruz

Direkcija za robne rezerve kupuje merkantilni kukuruz

Direkcija za robne rezerve vršiće kupovinu merkantilnog kukuruza u količini od 21.739.130 kilograma. Kupovaće se kukuruz roda 2016. i 2017. godine, domaćeg porekla.

Kukuruz - © Pixabay

Merkantilni kukuruz, domaćeg porekla, u rasutom stanju, mora u svemu da odgovara propisanom standardu SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1, a prema Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sl. List SRJ”, br. 52/95), kao i sa sledećim elementima kvaliteta: do 14% vlage, do 8% lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2% nagorelih i popucalih i drugih primesa.

Cena merkantilnog kukuruza je 23,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo, zemljoradnička zadruga ili ovlašćeni skladištar Direkcije prijavljuje se na sajtu Produktne berze Novi Sad, svakog radnog dana od 09:00 do 14,00 časova počev od 31.10.2017. godine.

Kukuruz u polju - © Agromedia

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradničke zadruge je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.


Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona

Rok plaćanja kupljenog merkantilnog kukuruza je do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije po isporuci merkantilnog kukuruza.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica