BUDITE NA OPREZU – Opšta opasnost na putu i na polju zbog spaljivanja strništa

BUDITE NA OPREZU – Opšta opasnost na putu i na polju zbog spaljivanja strništa

I ove godine se nastavlja praksa spaljivanja strništa pred jesenje oranje. Osim što je štetna, ova praksa je izuzetno opasna.

Dim ometa bezbedan saobraćaj © Damir Okanović 

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost u saobraćaju, na društvenoj mreži tviter podelio je fotografije spaljenih strništa. Na fotografijama se može videti da velika količina dima predstavlja veliku opasnost u saobraćaju. Fotografije su snimljene na izuzetno prometnoj deonici autoputa Beograd-Šid

Spaljivanje strništa je pogrešna praksa

Iako je uobičajeno verovanje da spaljivanje strništa pomaže zemlji, ono je potpuno pogrešno. Negativne posledice spaljivanja strništa su mnogobrojne. Ubijaju se mikroorganizmi i druge životinje koje imaju pozitivan uticaj na kvalitet zemljišta. Plodost se takođe smanjuje spaljivanjem, a takođe se povećavaju negativne posledice erozije. Dugoročno spaljivanje strništa može samo da poveća troškove proizvodnje, o čemu bi poljoprivrednici morali da misle.

Pored toga, spaljivanje na velikim površinama je opasno jer jer jako teško kontrolisati vatru, pa se mogu izazvati požari. Ukoliko ima vetra, opasnost širenja požara je znatno veća.

Žetveni ostaci su odlično organsko đubrivo.

Šta kaže zakon?

Oni koji spaljuju strništa krše nekoliko zakona – Krivični zakon, Zakon o putevima i Zakon o zaštiti od požara.

Član 50, stav 1. Zakona o zaštiti od požara: Zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.


Zakon o zaštiti od požara kao kaznu predviđa novčanu nadoknadu troškova intervencije vatrogasno-spasilačkim jedinicama koje izađu na teren.

Zakon o putevima, član 49, takođe brani spaljivanje trave i rastinja, kako na putu, tako i na susednom zemljištu, ukoliko se time ometa bezbedno odvijanje sadržaja.


Kazne koje predviđa Zakon o putevima se kreću od 10.000 do 2.000.000 dinara, u zavisnosti da li se kažnjava fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice.

Kaznene odredbe Zakona o putevima predviđaju visoke novčane kazne za prekršioce. Ukoliko se utvrdi da je spaljivanjem strništa ometeno bezbedno odvijanje saobraćaja, pravna lica mogu da očekuju kazne od 200.000 do 2.000.000 dinara. Za preduzetnike, za isti prekršaj kazna isnosi od 100.000 do 500.000 dinara, dok se kazne za fizička lica kreću od 10.000 do 150.000 dinara.


Krivični zakon kao kaznu za delo protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine predviđa kaznu zatvorom u trajanju od 6 meseci do 5 godina i novčanu kaznu.

Krivični zakon je najstrožiji i pradviđa kazne zatvorom. Ukoliko se spaljivanjem strništa izazove požar, počiniocu će se suditi za krivično delo Izazivanja opšte opasnosti. Član 278. Krivičnog zakonika predviđa da se krivac kazni zatvorom u trajanju od 6 meseci do 5 godina i novčanom kaznom.

Visina novčane kazne se određuje u odnosu na ukupnu vrednost sve imovine koja je bila u opasnosti, a ne samo oštećene imovine.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica