Hibrid kukuruza KWS Feliciano – NAJBOLJI saveznik vašeg polja!

Hibrid kukuruza KWS Feliciano – NAJBOLJI saveznik vašeg polja!

KWS FELICIANO je srednje kasni hibrid iz FAO grupe 500, tacnije 530. Hibridi iz FAO grupe 500 su posebno dizajnirani da imaju brz i snažan početak rasta, što omogućava da biljke brzo dosegnu svoju punu veličinu i povećaju potencijal prinosa. Takođe, ovi hibridi imaju dobru toleranciju na sušne uslove, što je važno, posebno ako se uzme u obzir da su na našem podneblju periodi suše uobičajeni.

Feliciano spada u grupu standardnih hibrida koji su prilagoden različitim agroekološkim uslovima gajenja kao i razlicitim nivoima agrotehnike.

Kada govori o glavnim karakteistikama, Rade Dangubić i Severnog Banata, ističe da ovaj hibrid ima niže zahteve za visokom temperaturom u početnim fazama razvoja, te je s toga je moguća ranija setva, kada se zemljište ugreje na 8 do 9 stepeni celzijusove skale.

Ima veoma dobro razvijen korenov sistem koji maksimalno koristi zemljišnu vlagu i dostupna hraniva te samim tim dolazi do povećanja prinosa, ističe Rade Dangubić.

Klip ovog hibrida je izdužen, popunjen, završen do kraja sa veoma niskim udelom kočanke u klipu sto omogućava veoma brzo otpuštanje vlage, što je u proizvodnji kukuruza veoma značajno.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica