Svet poljoprivrede Prodavnica

Suše utiču na kvalitet i kvantitet poljoprivredne proizvodnje

Danas 17. juna se širom sveta obeležava Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše. Taj datum je podsetnik za javnost o uticaju suša na celokupan živi svet, kao i na važnost borbe protiv njih jer one degradiraju zemljište koje je jedan od primarnih resursa, naročito za oblast poljoprivrede. Upravo na tu temu smo razgovarali sa dipl. inž. Tatomirom Srđanovom iz Poljoprivredne stanice Novi Sad.

SušaFoto:Pixabay

Suncokret najbolje podnosi sušu od jarih useva

Kako kaže naš sagovornik, na poljoprivrednu proizvodnju utiče čitav niz faktora a jedan od najznačajnih je svakako voda. Višegodišnja prosečana suma padavina za područje Vojvodine je 600 mm što je zadovoljavajuće, ali je problem u njihovom rasporedu, tako da kada se govori o jarim ratarskim biljnim vrstama prisutan je nedostatak padavina tokom jula i avgusta meseca koji je praćen i visokim dnevnim i noćnim temperaturama.

To direktno utiče na kvantitet i kvalitet proizvoda.

„U zavisnosti od tipa zemljišta i rasporeda padavina je praktično i izvršena rejonizacija proizvodnje tako da u zapadnoj i centralnoj Bačkoj dominiraju soja i kukuruz, u severnoj i istočnoj suncokret i i ozimi usevi (pšenica, uljana repica). Od jarih useva suncokret najlakše podnosi duži sušni period. Kada je reč o povrtarskoj proizvodnji ona je nemoguća bez navodnjavanja”, istakao je Srđanov.

Izgradnja sistema za navodnjavanje i jesenja obrada zemljišta su mere protiv suše

Prema njegovim rečima, ekstremna suša kao što je bila 2012. godine, kada su ostvareni prinosi 30 do 40 posto od višegodišnjih prosečnih prinosa, se ne dešava često ali kod nas ima više godina sa deficitom padavina u odnosu na godine sa dobrim rasporedom padavina.

„Mere borbe protiv suše podrazumevaju osnovnu obradu zemljišta u jesen i blagovremeno zatvaranje brazde, izbor biljne vrste kao i sorte/hibrida i izgradnja sistema za navodnjavanje. Kod sistema za navodnjavanje je potrebno dobro izračunati troškove izgradnje, amortizaciju, trošak energenata, troškove radne snage. Potrebno je takođe obratiti pažnju na to da li se koriste svake godine i na povećanje prinosa u odnosu na proizvodnju u suvom ratarenju kao i o uticaju navodnjavanja na degradaciju zemljišta pogotovo kod proizvodnje u postrnoj setvi”, istakao je ovaj stručnjak.

Komentari