Zaštita KUKURUZA: OVO je kombinacija protiv koje KOROVI NEMAJU ŠANSE!

Zaštita KUKURUZA: OVO je kombinacija protiv koje KOROVI NEMAJU ŠANSE!

Proizvođači treba da znaju da se zaštita kukuruza od korova najbolje sprovodi dok su oni mali, u fazi ponika i dok ne bace seme i ostave potencijal problema za narednu godinu.

Korovi svojim prisustvom uskraćuju kukuruzu određenu količinu svetla, hrane i vode, i mogu dovesti do značajnog smanjenja prinosa. Razgovarali smo sa Dejanom Šoškićem, stručnjakom iz kompanije Adama, kako se u praksi pokazao njihov preparat Coltrane® i kakvi su utisci sa terena, tačnije iz Velikog Sela.

Preparat Coltrane® je kombinacija 2 aktivne materije, dobro poznate našim proizvođačima. Radi se o Dikambi i Mezotrionu. U preparatu Coltrane® imamo trostruko delovanje – delovanje preko lista jedne aktivne, delovanje preko lista druge aktivne i rezidualno delovanje preko zemljišta.

Praktično u ovoj kombinaciji korov nema šanse da preživi. Šta je preporuka za proizvođače koji imaju ovako zaprljene njive? Pre svega, suzbijanju korova se mora pristupiti rano, dok su oni u poniku. Puna doza preparata Coltrane® u jednokratnoj primeni je 2 l po hektaru, a u ovoj dvostrukoj primeni u prvom splitu 1,2 l a u drugom splitu 0,8 l. Sa takvim jednim pristupom mi ćemo imati čistu njivu posle primene preparata Coltrane®.

Radi proširenja spektra na uskolisne korove, preparatu Coltrane kompanija Adama preporučuje preparat Nicogan®, koji se koristi u količini primene 1,25 l po hektaru, koji se takođe sa Coltrane-om jako dobro dopunjuje. Onda imamo praktično jednu čistu situaciju na našim njivama.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica