Zasadima šljiva preti MONILIJA! Evo KAKO da sprečite ŠTETU!

Zasadima šljiva preti MONILIJA! Evo KAKO da sprečite ŠTETU!

Porast temperature narednih dana intenziviraće cvetanje šljiva, koje su tada u veoma osetljivoj fazi. S obzirom na najavljene padavine, šljive su u vlažnim uslovima ugrožene pre svega od strane MONILIJE.

Stručnjaci iz PIS-a savetuju preventivne mere u cilju očuvanja zasada šljive.

Cvetanje šljive monilija

Zasadi ŠLJIVA se u većem delu zemlje nalaze u fazi cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon do faze početak cvetanja (BBCH 59- 61).

Obzirom da šljive ulaze u osetljivu fazu cvetanja, zbog najavljenih padavina, u vlažnim uslovima može doći do INFEKCIJE prouzrokovačem MONILIOZE tj. sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova košičavog voća (Monilinia laxa).

VOĆARI OPREZ: Aktuelna zaštita i preporuke za breskve, nektarine, borovnicu i maline!

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima da u zasadima gde je otpočelo cvetanje, a pre najavljenih padavina primene neki od registrovanih fungicida:

-Ciprodex (a.m.ciprodinil) 0,05% ili

-Chorus 50 WG (a.m.ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha ili


-Diverto (a.m.ciprodinil) 0,5-0,75 l/ha ili

-Neon (a.m.ciprodinil) 0,5 l/ha ili

-Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ili


-Pehar (a.m.pirimetanil) 2 l/ha ili

-Folicur 250 EW (tebukonazol) 0,75 l/ha ili


-Akord ili Lira (tebukonazol) 0,75 l/ha;

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju sprečavanja trovanja oprašivača!

Izvor: PIS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica