Zasadi jabuke u fazi intenzivnog porasta plodova: Ključna taktika za uspešnu zaštitu bilja!

Zasadi jabuke u fazi intenzivnog porasta plodova: Ključna taktika za uspešnu zaštitu bilja!

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova. Ovo je ujedno osetljiva faza kada je neophodno obratiti pažnju na zaštitu od prouzrokovača bolesti i štetnih insekata. Šta su preporuke ispred Galenika Fitofarmacije sa nama je podelio stručnjak Ivan Stevanović.

 

Česte i obilne padavine, kao i dugo vlaženje lista stvaraju povoljne uslove za stvaranje infekcije prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. Iz tog razloga je neophodno da zasadi budu pod depozitom fungicida.

 

Za zaštitu u ovoj fenofazi kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu preparata Galileo ili Kardinal.

 

Ivan Stevanović galenika jabuka zaštita galileo Kardinal

 


Galileo je preventivni fungicid koji efikasno suzbija prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke i odlikuje ga teže spiranje kišom.

 

Kardinal je fungicid koji praktično ima trojako delovanje u zaštiti jabuke. Efikasan u suzbijanju prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, prouzrokovača alternarijske pegavosti lista jabuke, pritom pokazuje su precizno delovanje na fitofagne grinje.


 

Ivan Stevanović galenika jabuka zaštita Belatrix


 

Pored zaštite od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, neophodno je nastaviti sa zaštitom od prouzrokovača pepelnice jabuke.

Za zaštitu prouzrokovača pepelnice jabuke, stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu preparata Belatrix.

Belatrix je novi proizvod od ove godine u proizvodnom portfoliju kompanije Galenika Fitofarmacija. Veoma je efikasan u suzbijanju prouzrokovača pepelnice, a primenjuje se i u suzbijanju prouzrokovača skladišnih bolesti jabuke.

Ivan Stevanović galenika jabuka zaštita triton tonus

 

U toku je piljenje larvi 1. generacije jabukinog smotavca. U cilju suzbijanja larvi jabukinog smotavca preporučujemo primenu efikasnog preparata Triton u kombinaciji sa preparatom Tonus koji će efikasno suzbiti imaga jabukinog smotavca, ali i biljne vaši koji se u ovom periodu mogu naći u zasadima jabuke.

Situacija alarmantna i u zasadima breskve

U zasadima breskve i nektarine je u toku obavljanje ručne prorede plodova.

Ručna proreda plodova je redovna pomo-tehnička mera koja se obavlja u zasadima breskve nektarine i ima za cilj visok procenat 1. klase. Međutim, mehaničkom promenom se prave povrede na biljkama, a to su mesta gde prouzrokovači bolesti mogu stvoriti infekciju.

Ivan Stevanović galenika jabuka zaštita Metod

 

U cilju saniranja rana nastalih prilikom mehaničke prorede plodova preporučujemo primenu preparata Metod 480 SC, koji ujedno suzbija i prouzrokovače šupljikavosti lista.

 

Ivan Stevanović galenika breskva zaštita Akord

 

Obilne i česte padavine utiču na brz porast plodova i stvaranje mikro rasprslina, pa može doći do stvaranja latentnih infekcija gljiva iz roda monilinije. Za zaštitu od prouzrokovača monilioza i prouzrokovača pepelnice preporučujemo primenu preparata Akord.

Za zaštitu od štetnih insekata, posebno breskvinog smotavca, preporučujemo primenu preparata Triton. Pomenutoj kombinaciji preparata ne treba dodavati okošivače.

 

I ne zaboravite pravovremena i preventivna zaštita je ključ uspeha u zaštiti bilja.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica