Jabukin smotavac je ekonomski najznačajnija štetočina jabuke – Sprečite gubitke na pravi način

Jabukin smotavac je ekonomski najznačajnija štetočina jabuke – Sprečite gubitke na pravi način

Na osnovu feromonskih klopki, registrovan je let prve generacije jabukinog smotavca. Ovaj insekt prezimi u stadijumu gusenice, a prvi adult izleće po opadanju latica jabuke. U početku leta leptira preovlađuju mužjaci, a vrlo brzo izleću i ženke. Nakon parenja, sledi ovipozicija.

Jedna ženka može da položi oko 20 jaja. Period embriogeneze traje desetak dana, nakon čega se pili gusenica. Tražeći mesto ubušenja, kreće se do ploda jabuke. Ukoliko nije urađena adekvatna proreda plodova, ubušivanje gusenice je lakše, i to blizu mestu dodirivanja dva ploda.

Feromonska klopka sa značajnim dnevnim ulovom jabukinog smotavcaFoto: Galenika-Fitofarmacija

HARPUN za efikasno suzbijanje jaja i larvi jabukinog smotavca

Uspešna zaštita jabuke od jabukinog smotavca podrazumeva suzbijanje svih razvojnih stadijuma insekta. Prvi efikasan preparat koji se koristi jeste HARPUN (u koncentraciji od 0,1%). To je regulator rasta, sa aktivnom materijom piriproksifen.

Tretiranjem zasada pred početak masovnog polaganja jaja i na sveže položena jaja, dolazi do poremećaja u emriogenezi, što dovodi do izostanka formiranja gusenice. Na ovaj način, započinje strategija suzbijanja ekonomski najznačajnije štetočine jabuke.

Uz HARPUN, korisno je dodati CIPKORD (0,02%) ili FURY (0,015%), u cilju suzbijanja imaga. U prvom delu programa zaštite, koriste se insekticidi sa nešto većom karencom, a kasnije sa manjom. Važno je znati da se preparat HARPUN koristi za suzbijanje jaja i larvi dok se insekticidi iz grupe piretroida i derivata abamektina koriste za suzbijanje imaga.

Štete od jabukinog smotavcaFoto: Galenika-Fitofarmacija

Usled razvučenog leta i preklapanja generacija, zaštita jabuke treba da se sprovodi više puta u toku proizvodne sezone. Pri pravljenju strategije, važno je voditi računa o karenci, brojnosti smotavca i razvojnom stadijumu.

Tabela- Prikaz efikasnih preparata za suzbijanje jabukinog smotavca sa koncentracijom primene i karencom:
PREPARATKONCENTRACIJA PRIMENE (%)KARENCA (u danima)
HARPUN0,075-0,128
CIPKORD0,015-0,0228
FURY0,01-0,01528
KOZAK0,01-0,0214
POLUX0,02-0,037
TRITON0,25-0,37

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica