Uloga BIOSTIMULATORA u intenzivnoj RATARSKOJ proizvodnji

Uloga BIOSTIMULATORA u intenzivnoj RATARSKOJ proizvodnji

Izazovi svake naredne proizvodne sezone su veći prinosi i kvalitet, što se postiže između ostalog upotrebom biostimulatora. Bolji kvalitet znači veći profit za poljoprivredne proizvođače, zdravije i hranljivije namirnice za potrošače. Biostimulatori mogu poboljšati kvalitet zemljišta, podstaći metabolizam biljaka, a samim tim i poveća prinos čime se doprinosi razvoju mikroorganizama. Zemljište efikasnije zadržava vodu i ima veću otpornost na eroziju.

Preparat Fitofert

Funkcionalna uloga biostimulatora, kada se primenjuju folijarno ili u zoni korenovog sistema je da se podstakne metabolizam biljaka, poveća prinos i kvalitet. Utiču na: fotosintezu, disanje, transport supstanci kroz biljku, sintezu proteina, unošenje hranljivih materija, diferencijaciju tkiva i formiranje ugljenih hidrata. Poboljšavaju toleranciju na uticaj raznih nepovoljnih biotskih i abiotskih faktora i smanjuju dejstvo stresa.

Preparati koji imaju biostimulativno dejstvo su dugo bili u vezi sa organskom poljoprivredom. Sada, zahvaljujući istraživanjima, imaju važnu ulogu u konvencionalnoj poljoprivredi, kao dodatak ishrani useva i merama zaštite.

Folijarna prihrana biostimulatorima važna je mera koja doprinosi boljoj kondiciji kukuruza, žitarica i uljarica. Pored osnovniih đubriva, osigurava ostvarivanje planiranih prinosa.

Preporuka je da se izbor folijarnog đubriva bazira na vrsti useva, vremenskim uslovima u periodu planiranog tretmana, kao i tipu zemljišta na kojem se obavlja proizvodnja.

Za folijarnu biostimulativnu ishranu u Fitofert paleti proizvoda nalaze se tečna đubriva koja su namenski proizvedena za pojedine grupe useva. Hranljivi elementi koji dominiraju u ovim biostimulativnim proizvodima su mikroelementi koji se ne primenjuju pri osnovnom đubrenju, i koje biljke usled neadekvatne pH vrednosti zemljišta nisu u mogućnosti da koriste posredstvom korenovog sistema. Stoga se preporučuje njihova primena preko lista.

Zasadi suncokreta

Osim hranljivih mikroelemenata u ovim preparatima se nalazi i visok sadržaj amino-kiselina i oligo-saharida koji pomažu biljci da dobro napreduje. Za pšenicu radi se o folijarnom đubrivu SPEED-G kojim se u rano proleće pokreću metabolički procesi, ubrzava rad korenovog sistema, poboljšava bokorenje i smanjuje temperaturni stres.


U proizvodnji kukuruza, primenu nalazi folijarno đubrivo SPEED-C, koje stimuliše rast korenovog sistema, poboljšava usvajanje hranljivih materija i ubrzava metabolizam. Sadrži zink (Zn) i bor (B) koji povoljno utiču na usvajanje azota, rast polenovih prašnika i oplodnju. Za suncokret i soju je tu SPEED-S koji ubrzava rast korenovog sistema i nadzemnog dela biljke a za uljanu repicu je specijalno kreirana formulacija SPEED CANOLA. Preparat formulisan na osnovu potreba uljane repice za višim sadržajem sumpora (S) neophodnog za cvetanje i oplodnju.

Sva pomenuta biostimulativna đubriva mogu da se mešaju sa pesticidima pa je uopštena preporuka da se radi uštede primenjuju sa herbicidnim tretmanima. Količina primene je 2-3l/ha u zavisnosti od količine vode koja se upotrebljava prilikom tertmana.

Sponzorisani članak, Agromarket


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica