Francuske pšenice – sorte sa najboljim rezultatima u ogledima!

Francuske pšenice – sorte sa najboljim rezultatima u ogledima!

Različite bolesti i patogeni koji napadaju pšenicu i druge useve predstavljaju jedan od gorućih problema na svetskom nivou, s obzirom da ovi organizmi sve više stvaraju otpornost prema zaštitama i hemijskim sredstvima. Zbog toga se velika pažnja posvećuje razvoju otpornosti useva, a posebno pšenice.

Caussade Semences je vodeća francuska semenska kompanija koja postoji preko 50 godina, a posluje u Evropi i šire. Njihova misija je da proizvođačima obezbede kvalitetno seme po razumnoj ceni.

Sorta Sofru je jedna od najzastupenijih sorti pšenice kod poljoprivrednih proizvođača u Srbiji, ali kompanija Caussade nije tu stala, već je nastavila sa registracijom novih dobrih sorti poput Sobredo, Montecristo,  Sosthene, itd.

Prinos Caussade sorti pšenice - © Caussade Semences

Prema rečima Nikole Lukin, menadžera prodaje i marketinga, danas kompanija Caussade Semences ima u svom portfoliju 12 podjednako dobrih i kvalitetnih sorti pšenice i odgovor na sve zahteve, želje i potrebe poljoprivrednih proizvođača u Srbiji, što uključuje niske i visoke sorte; rane, srednje-rane ili srednje-kasne sorte; sa osjem ili sorte bez osja; sorte kod kojih je akcenat na rekordnom prinosu kao što Sobred, Sofru, Sosthene ili sorte kod kojih je izbalansiran odnos prinosa i kvaliteta zrna, kao što su Somtuoso, Montecristo i Solindo.

Prinos Caussade sorti pšenice - © Caussade Semences

Kako smo svi svedoci da su klimatske promene sve izraženije što u mnogome otežava uspešnu proizvodnju strnih žita, kompanija Caussade je sve snage usmerila na otkrivanje novih materijala i novih sorti pšenica koje će uspešno da odogovore na novonastalu situaciju.

Prinos Caussade sorti pšenice - © Caussade Semences


„Upravo iz tog razloga kompanija Caussade Semences sa svojim stručnjacima radi na pronalaženju novih adaptivnih sorti pšenice. Svake godine organizuju se mikro ogledi na preko 150 različitih lokacija u različitim državama širom Evrope. Takođe, organizujemo i demo oglede, i sve sorte moraju da zadovolje visoke kriterijume, kako bi se našle dalje u registraciji”, navodi Nikola.

Prinos Caussade sorti pšenice - © Caussade Semences

Što se tiče distribucije, kompanija Caussade Semences u Srbiji svoju genetiku pšenice razvija i distribuira u saradnji sa vodećim kompanijama iz srpskog agrara, kao što su kompanije Agromarket, Raiffeisen agro, Sava Coop i ostali. U ovim kompanijama rade stručni ljudi koji vode računa o semenskoj proizvodnji, o žetvi semenske pšenice i o kvalitetu dorade, što daje sigurnost poljoprivrednim proizvođačima, kada je reč o izboru neke od Caussade sorti pšenica i predstavlja siguran put ka uspešnoj proizvodnji strnih žita.


Prinos Caussade sorti pšenice - © Caussade Semences

Kao što smo već napomenuli, kompanija Caussade Semences u Srbiji ima 12 odličnih sorti pšenice koje mogu da odgovore na sve zahteve i potrebe poljoprivrednih proizvođača.


„U slučaju da proizvođač ne može da se opredeli za neku sortu, budite slobodni, kontaktirajte našu stručnu službu. Naše kolege će rado izaći na teren i zajedno ćemo doneti odluku sa kojom sortom možete da zabeležite najbolje rezultate u vašoj proizvodnji”, zaključuje Nikola.

Prinos Caussade sorti pšenice - © Caussade Semences

Sagovornik:
Nikola Lukin, menadžer prodaje i marketinga Caussade Semences

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica