Siva trulež jagoda – bolest koja može potpuno uništiti plodove te kulture

Siva trulež jagoda – bolest koja može potpuno uništiti plodove te kulture

Bolest sivu trulež jagoda izaziva gljivica Botrytis cinerea. Može se javiti kod gajenja jagode na otvorenom, ali i u zatvorenom prostoru, u staklenicima, visokim tunelima i plastenicima. Kako se ova bolest lako i brzo širi zasadom jagoda, pritom nanoseći štetu u pogledu smanjenja prinosa i tržišne vrednosti plodova, smatra se ekonomski najznačajnijom bolesti jagoda. Saznajte koji uslovi pogoduju razvoju ove bolesti, kakve štete pravi u zasadima i kako se može suzbiti.

JagodeFoto:Agromedia

Visoka vlažnost i hladnije vreme dovode do razvoja sive truleži jagoda

Delovanju bolesti sive truleži jagoda pogoduje hladnije vreme i visoka vlažnost koje dovode do lakog formiranja apresorije. Upravo zbog dužeg perioda vlažnosti nakon padavina, javljaju se simptomi bolesti na otvorenom, a visoka vlažnost koja se može javiti u zatvorenim prostorima uzrokokuje pojavu bolesti u zaštićenom prostoru. Kišne kapi i vetar šire reproduktivne organe gljive uzrokovača bolesti, što rezultira infekcijom.

Ukoliko nije obezbeđen adekvatan vodni režim to doprinosi razvoju sive truleži na cvetnim organima. Na pojavu bolesti utiče i velika gustina u zasadima što onemogućava provetravanje. Temperatura koja pogoduje razvoju sive truleži jagoda ima širok raspon, a najidealnija je od 20 do 23 stepena.

Siva trulež jagoda izaziva sušenje cvetova i sivu prevlaku na plodovima

Gljiva Botrytis cinerea prezimljava u formi sklerocija ili micelija na biljnim ostacima. Ova voćna kultura je veoma osetljiva na sivu trulež u fazi cvetanja, a kada je u pitanju plod, njega napada u svim fazama njegovog razvitka.

Cvetovi koji su oštećeni usled kasnih prolećnih mrazeva su idealna “meta” gljive koja uzrokuje njihovo sušenje, cvetovi izgledaju spaljeno. Na početku delovanja gljive na plodovima su prvo vidljive smeđe pege, a kasnije usled po nju povoljnih klimatskih uslova, javlja se karakteristična siva prevlaka po kojoj je ova bolest i dobila ime.

Nju vetar odnosi sve do zdravih plodova šireći zarazu. Ova bolest je veoma opasna naročito u početku dozrevanja plodova. Kada su ispunjeni uslovi koji uključuju visoku vlažnost i niske temperature, i ako je u pitanju jača zaraza, siva prevlaka obuhvata ceo plod. Direktna zaraza istog se odvija uglavnom pred berbu.

JagodeFoto:Agromedia

Dobra cirkulacija između izdanaka i otklanjanje zaraženih plodova su neke od mera

Prekomerno đubrenje azotnim hranivima može dovesti do pojačavanja razvoja bolesti, te je prihranu potrebno izvršiti u skladu sa rezultatima agrohemijske analize zemljišta.

Nužno je otkanjanje zaraženih plodova iz zasada jagoda kako bi se onemogućilo širenje zaraze. Takođe, ako podižete zasad izbegavajte da to bude na mestu uvala, dolina. Kao što je navedeno, bolesti pogoduje velika gustina sadnje, te obratite pažnju da se držite preporučene u skladu sa uputstvima (potrebno je obezbediti dovoljnu cirkulaciju).


Siva trulež jagode može potpuno uništiti zasad te voćne kulture, te se preporučuje i primena registrovanih hemijskih preparata.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica