Selektivni herbicidi – Imazar® 40

Selektivni herbicidi – Imazar® 40

Imazar® 40 je selektivni herbicid za suzbijanje korova u usevu soje i kod hibrida suncokreta koji su tolerantni na imidazolinone.

 

Kod soje Imazar® 40 primenjuje se posle nicanja useva, od jednog to tri trolista.  U to vreme on suzbija korove u početnim fazama nicanja, a najbolja efikasnost postiže se kada su oni u fazi razvoja do četvrtog lista i to u količini primene od 1 do 1,2 litra po hektaru.

U hibridima suncokreta koji su tolerantni na imidazolinone Imazar® 40 primenjuje se posle nicanja useva do faze 3 para listova. Tada ovaj herbicid suzbija korove od njihovog klijanja do razvoja šestog lista. Najveća efikasnost postiže se kada su korovi u fazi razvoja do četvrtog lista i to u količini primene od 1 do 1,2 litra po hektaru.
 

Suncokret - ©Agromedia 

Kada je reč o spektru delovanja, Imazar® 40 suzbija širok spektar korova. Količinom primene od jednog litra po hektaru možete suzbiti sledeće korove: štir hibridni, pepeljuge, tatula obična, pomoćnica obična, gorčika obična i drugi.

Od uskolisnih korova, sa istom količinom primene možete suzbiti korove kao što su: muhari, sirak divlji iz semena i drugi.

Sa količinom primene od 1,2 litra po hektaru Imazar® 40 odlično suzbija i širokolisnu ambroziju pelenastu i druge korove.

 


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica