Raste broj azijskih VOĆNIH MUŠICA! EVO koje je voće ugroženo i KAKO ga zaštititi!

Raste broj azijskih VOĆNIH MUŠICA! EVO koje je voće ugroženo i KAKO ga zaštititi!

Tokom protekle dve nedelje, na lovnim klopkama za monitoring azijske voćne mušice došlo je do naglog povećanja ulova odraslih jedinki u odnosu na period pre toga. Na klopkama koje su postavljene u zasade BRESAKA, NEKTARINA, MALINA, KUPINA i VINOVE LOZE se beleži ulov od preko 100 odraslih jedinki na nedeljnom nivou.

Najavljuje se pad temperatura vazduha i padavine koji će uz povišene vrednosti relativne vlažnosti vazduha uticati na brz razvoj i razmnožavanje azijske voćne mušice, te se očekuje povećanje njene brojnosti, a samim tim se povećava i rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, kasnih sorti bresaka i nektarina i vinovoj lozi.

Sa ciljem smanjenja rizika nastanka šteta od azijske voćne mušice u navedenim zasadima preporučuje se primena svih raspoloživih mera kontrole:

· Postavljanje velikog broja lovnih klopki sa ciljem njenog izlovljavanja i smanjenja brojnosti. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki, na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

· Uništavanje prezrelih plodova.

· Skraćivanje intervala berbe.

· Održavanje ivica parcela u vidu uklanjanja divljih vrsta biljaka (džanarika, divlja kupina, zova i druge) koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

· Krčenje napuštenih voćnih zasada.


Kako prepoznati i suzbiti azijsku voćnu mušicu

S obzirom da je u toku berba maline, kupine i borovnice primena hemijskih mera zaštite u ovim zasadima se ne preporučuje. U zasadima bresaka i nektarina sa kasnim sortimentom i vinogradima, gde se berba ne očekuje u narednom periodu, aktuelna je zaštita od breskvinog smotavca, cikade Scaphiodeus titanus i pepeljastog grožđanog moljca te će se primenom insekticida sa ciljem zaštite od ovih štetočina smanjiti i populacija azijske voćne mušice.

Izvor: PIS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica