Pravilno urađene agrotehničke mere povećavaju prinos krompira

Pravilno urađene agrotehničke mere povećavaju prinos krompira

Osnovu svake uspešne poljoprivredne proizvodnje čine dobro odabrane i na vreme urađene agrotehničke mere. Najčešće agrotehničke mere kojima se olakšava nicanje billjaka su: međuredna obrada, suzbijanje korova, navodnavanje i zaštita useva od bolesti i štetočina. Ukoliko pravilno obavite ove agrotehničke mere možete da povećate prinos krompira. 
 

Ukoliko pravilno uradite agrotehničke mere povećaćete prinos krompira - © Pixabay

Međuredna obrada krompira

Prvu kultivaciju (okopavanje) potrebno je uraditi na 10-15 dana posle nicanja (tradicionalna proizvodnja).

Ogrtanje (zagrtanje) je obavezna mera nege jer je krompiru neophodna što veća količina rastresite zemlje za formiranje i razvoj krtola. U savremenoj proizvodnji zagrtanje bankericom je jedina mera kultivacije i obavlja se nekoliko dana pred nicanje krompira, a u tradicionalnoj proizvodnji ogrtanje je potrebno uraditi kada su biljke visoke 15-20 cm, tj. 5-10 dana posle okopavanja (krajem treće nedelje po nicanju), odnosno neposredno pre početka formiranja krtola. Zakasnelim ogrtanjem se povređuju stolone sa već formiranim krtolama, kao i nadzemna masa.
 

krompir - @Agromedia

Suzbijanje korova u krompiru

Problem korova se rešava plodoredom, mehaničkim merama nege i upotrebom herbicida. Kombinovana mehaničko-hemijska borba protiv korova daje najbolje rezultate i smanjuje potrebu za prevelikom upotrebom herbicida, posebno onih koji se koriste posle nicanja krompira i korova kada često mogu nastati hloroze.

Ukoliko se odlučite da to bude prirodnim putem pročitajte naše predloge kako da prirodnim putem suzbijete korove u vašoj bašti

Sa druge strane ako se odlučite za neki od herbicida budite pažljivi i pre odabira se konsultujte sa stručnjakom ili sa poljoprivrednim apotekarom.
 

Ukoliko pravilno uradite agrotehničke mere povećaćete prinos krompira - © Pixabay

Navodnjavanje krompira

Kod sorti sa ocenom 5 i 6 Sencor se može primeniti u dva tretmana u razmaku od 4-5 dana sa najviše 300+200 g/ha (obratiti pažnju na porast useva i korova na slici). Rizik od hloroza je manji ako se tretman radi po umereno toplom vremenu.

Navodnjavanje je agrotehnička mera bez koje u našim uslovima nije moguća kvalitetna i visoka proizvodnja krompira. Kritične faze u periodu rasta i razvoja krompira i najveće potrebe za vodom: nicanje i do sklapanja redova, zametanje krtola (3-5 nedelja nakon nicanja i traje 10-15 dana), intenzivno nalivanje krtola (5-10 nedelja nakon nicanja).


Za vegetacioni period krompira potrebno je oko 400 mm padavina sa pravilnim rasporedom.

Navodnjavanje je potrebno uraditi krajnje stručno, na vreme i sa kvalitetnom hemijskom zaštitom.
 

Ukoliko pravilno uradite agrotehničke mere povećaćete prinos krompira - © PixabayKada navodnjavati krompir?

Najkasnije kada vlažnost zemljišta dođe do 60 % MVK, a to je kada zemlja koja se uzme u šaku iz zone razvoja krtola ne može da zadrži oblik pri stiskanju šake ili olako ispada iz šake kroz prste.

Navodnjavanje sa oko 15-20 do najviše 25 litara vode/m2. Bolje je navodnjavati manjim dozama (10-20 l/ m2). Pri nicanju krompira dovoljno je navodnjavati sa oko 10 l/ m2. Ukoliko se zakasni sa navodnjavanjem, mogu se javiti nepoželjne pojave kao što su: izrasline na krtolama, pucanje po površini i unutrašnje pucanje.
 


Načini navodnjavanja krompira

Veštačka kiša je najkvalitetniji način navodnjavanja. Najbolje je koristiti mikrorasprskivače, rasprskivače od 1/2″ ili 3/4″. Navodnjavanje kap po kap takođe daje odlične rezultate jer se kao i kroz sistem mikrorasprskivača uz navodnjavanje može raditi i prihrana useva. Kod navodnjavanja kap po kap neke sorte formiraju veliki broj džombastih krtola usled neravnomerne pristupačnosti hraniva i vode.
 

Ukoliko pravilno uradite agrotehničke mere povećaćete prinos krompira - © Pixabay


Vreme za navodnjavanja krompira

Navodnjavanje je najbolje obaviti u ranim jutarnjim i prepodnevnim satima, ili u kasnim popodnevnim i večernjim satima. Šokiranje biljke je veoma izraženo kada se navodnjavanje iz bunara započinje u vreme najviših dnevnih temperatura.
 

Hemijska zaštita pri navodnjavanju krompira

Pri navodnjavanju se stvara odgovarajuća mikroklima i vlažnost optimalna za rast i razvoj krompira, ali i za razvoj plamenjače. Najbolje je krompir zaštititi 2-3 sata pre navodnjavanja, jer se samo tako usev može preventivno zaštititi. Za bolje usvajanje preparata, brže sušenje na listu i smanjen efekat spiranja sa lista preporučuje se upotreba nekog ađuvanta (odnosno lepka). Hemijska sredstva primenite shodno priloženim uputstvima koja su data uz preparat.

Autor: Živko Bugarčić

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica