Svet poljoprivrede Prodavnica

POLEGANJE RASADA – kako ga sprečiti na vreme?

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Proizvodnja rasada u povrtarstvu je najzahtevniji i najvažnijih posao, jer samo ako se proizvede zdrav rasad može da se očekuje siguran prinos. Jedna od prvih opasnosti koja preti odmah nakon nicanja biljaka je napad gljivice Pythium spp koja izaziva poleganje i truljenje rasada.

Reč je o veoma destruktivnoj bolesti koja se brzo širi i nanosi velike štete u plasteničkoj proizvodnji i to na samom početku. Na sreću, rešenje postoji.

Simptomi poleganja rasada

Početni simptomi javljaju se u vidu vodenastih pega koje se povećavaju i šire, a tek iznikla biljčica izumire. Zaraženi deo stabla je uvek tanji od zdravog dela i to je razlog zašto biljka poleže odnosno savija se ka zemlji. Međutim, dešava se da pojedine biljke ili više njih stradaju ne gubeći normalan izgled.

Na obolelim delovima biljaka primećuju se beličasti končići koji se protežu i na površini zemljišta. Polegle biljčice brzo uginu. Iz obolelih biljaka zaraza se brzo širi na zdrave, tako da može doći do potpunog propadanja rasada.

Širenju bolesti pogoduje prevelika vlažnost, velika gustina i slabo provetravanje.

Mere zaštite

Kod suzbijanja, pored hemijskih mera borbe, potrebno je obezbediti provetrenost i biljkama dati optimalne količine vode i izbegavati preobilna zalivanja.

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Kao mera zaštite pored pravilnog zalivanja i dobre provetrenosti, primeniti preparat BALB 0,2% neposredno posle nicanja, pre rasađivanja i nakon rasađivanja.

Fungicid BALB je sistemični preparat čija je aktivna materija propomokarb hidrohlorid, koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i poleganja rasada, i potrebno ga je primeniti u početnim fazama razvoja odmah nakon nicanja biljaka zalivanjem rasada. Koncentracija primene je 0,2% odnosno 20 ml/ 10 litara vode i takvim rastvorom se zalije 6-8 m².

BALB ne treba primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari