Luk napadaju mnoge bolesti i štetočine – evo kako ih se rešiti

Luk napadaju mnoge bolesti i štetočine – evo kako ih se rešiti

Kada gajite luk, mnoge bolesti luka i štetočine mogu vas koštati zdravog roda i visokog prinosa. Najpoznatija bolest luka je svakako plamenjača, a česte štetočine ovog povrća su lukova muva i lukov surlaš. Saznajte kako da ih prepoznate i da ih se rešite.

Plamenjača luka

Bolesti luka – plamenjača

Plamenjača (Peranospora destructor) je najčešća bolest luka kod nas. Štete se ogledaju u smanjenom prinosu. Osim toga, lukovice zaraženih biljaka trunu u periodu skladištenja.

Uzročnik bolesti može prezimiti na luku iz jesenje sadnje pa rano u proleće može započeti razmnožavanje gljive. Simptomi se mogu videti na lišću koje je ima svetliju boju od zdravog lišća, prelama se, visi prema tlu i postepeno odumire.

Plodored i upotreba zdravog sadnog materijala su preventivne mere kod sprečavanja plamenjače. Kod jesenje sadnje u proleće je potrebno prekontrolisati zasad i ukloniti eventualno zaražene biljke. Fungicidi koje koristimo u borbi protiv plamenjače su kontaktni na bazi bakra.

SAVETI: Kako čuvati sve vrste luka i koliko dugo traju

Bolesti luka – purpurna pegavost

Purpurna pegavost luka (Alternaria porri) je jedna od veoma čestih bolesti u zasadima luka. Micelija u biljnim ostacima listova može da prezimi, a infekcija se dešava pri uslovima pod kojima su listovi izloženi dužem vlaženju.

Pege na lišću obično su dužine do 2 cm, a simptomi se često mogu pomešati sa plamenjačom luka.

Mere prevencije su redovan pregled useva, višegodišnji plodored, kao i uklanjanje biljnih ostataka.


Lukova muva

Lukova muva se javlja od marta do avgusta. Napadnuti mladi luk vene i propada. Oštećene biljke se lako čupaju iz zemlje, jer su napadnute glavice pune crva.

Lukova muva

Suzbiljanje lukove muve se sastoji u sledećem:


  1. sadnja luka u plodoredu;
  2. sadnja na većoj udaljenosti od površina na kojima je u prošloj godini bio zaraženi luk,
  3. uništavanje zaraženih biljaka i
  4. hemijska zaštita.

Praćenje pojave štetočina se obavlja pomoću lovnih klopki (žute lepljive trake). Ni jedno zaštitno sredstvo se ne sme koristiti na luku namenjenom za ranu potrošnju.

Lukov surlaš

Lukov surlaš oštećuje biljke od maja do juna. Na perima napadnutih biljaka pojavljuju se svetle mrlje koje liče na prozorčiće, a unutar se nalaze žuto-beli crvići.


Sprej od luka i bibera – najlakši recept za suzbijanje insekata

Uspešno se suzbija postojećim insekticidima, s tim što se sa prskanjem mora početi odmah po nicanju luka pogotovo ako je vreme toplo i suvo.

Pripremila: Regionalna savjetodavna služba Bratunac

Tekst je originalno objavljen u magazinu Agro Planeta

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica