Svet poljoprivrede Prodavnica

PIS: Započela aktivnost druge generacije kukuruznog plamenca

Kako ove nedelje prenosi Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja, krenula je aktivnost druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U usevima kukuruza i paprike se registruje prisustvo jajnih legala ove štetočine na do 20 posto biljaka.

Paprika i kukuruzFoto: Agromedia

Od kukuruznog plamenca, najugroženiji su usevi sledećih kultura: semenskog kukuruza, kukuruza šećerca i paprike.

Proizvođači merkantilnog kukuruza treba da obrate pažnju na to da se prinosi uvećavaju za oko 5 posto ako se izvrše hemijske mere zaštite za suzbijanje te štetočine. Osim toga, suzbijanjem kukuruznog plamenca smanjuje se i rizik od pojave mikotoksina u zrnu kukuruza jer se sprečavaju oštećenja na klipovima i prodor gljiva prouzrokovača plesni.

Larve navedene štetočine su posle piljenja veoma mobilne, te je preporuka da se na samom startu piljenja larvi izvrše hemijske mere zaštite insekticidima koji imaju delovanje i na jaja i na larve.

U pojedinim regionima započelo je piljenje larvi (Novi Sad, Vrbas), a imajući u vidu prognozirane visoke temperature vazduha, početak piljenja larvi se u ostalim regionima očekuje za 1 do 3 dana kada se i preporučuje primena nekog od insekticida navedenih na zvaničnom sajtu Prognozno – izveštajne službe zaštite bilja.

Takođe, oni ističu da proizvođači koji su preporučene mere zaštite za suzbijanje pamukove sovice (objavljen pre tri dana) sproveli za dane vikenda, mogu današnju preporuku i primenu insekticida da odlože za 5-7 dana. U protivnom, primena insekticida treba da se sprovede u što kraćem roku kako bi se sprečilo ubušivanje larvi kukuruznog plamenca u klipove/plodove.

Izvor: Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja

Komentari