Svet poljoprivrede Prodavnica

PIS: Registrovano prisustvo ovih štetočina na paprici i postrnim usevima kukuruza šećerca

Ove nedelje Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja poručuje da se vizuelnim pregledima useva paprike i postrnih useva kukuruza šećerca registruje prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 10 posto biljaka.

Paprika i kukuruz šećeracFoto: Agromedia

Pored toga, registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 20 posto biljaka. Procenat biljaka sa jajima zavisi od faze useva, lokaliteta i do sada primenjenih mera zaštite.

Na osnovu vremenskih uslova u proteklom periodu i prognoziranih temperatura, početak piljenja larvi navedenih štetočina očekuje se za nekoliko dana.

Sa ciljem zaštite useva paprike i kukuruza šećerca, na početku piljenja larvi kukuruznog plamenca i pamukove sovice, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

U usevu kukuruza šećerca:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (14 dana, MBT 2).

U usevu paprike:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

Avaunt 15 EC; Top gun (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (1 dan, MBT 2) ili

Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,7 l/ha (karenca 3 dana, MBT 4).

S obzirom da su u usevima uočene i osice iz roda Trichogramma, koje su prirodni neprijatelji spomenutih štetočina i čija je aktivnost izražena u ovom delu vegetacije, prilikom izbora preparata prednost treba dati insekticidu na bazi aktivne materije hlorantraniliprol (Coragen 20 SC) koji neće štetno delovati na korisne organizme.

Prilikom izbora insekticida obavezno treba voditi računa o karenci  i maksimalno dozvoljenom broju tretmana u toku vegetacije (MBT). U usevima gde je u toku berba primena insekticida se ne preporučuje!

Izvor: Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja 

Komentari