Svet poljoprivrede Prodavnica

Odaberite herbicid koji je potpuno selektivan i nije agresivan prema soji! – Galenika Fitofarmacija preporučuje

Obično se u drugoj polovini maja očekuje toplo vreme i visoke temperature, kaže stručna služba Galenike Fitofarmacije. Ipak, u ovoj godini vremenski uslovi nisu takvi, a to utiče i na rast i razvoj soje. Dobar odabir herbicida je izuzetno važan prilikom planiranja intervencije herbicidom u usevima, te je preporuka stručnjaka ove kompanije herbicid Ritmix Plus.

Kada se najlakše suzbijaju širokolisni korovi?

“ U planiranju suzbijanja širokolisnih korova važi da se najlakše suzbijaju kada dostignu visinu od 2 do 3 cm„, navodi dipl. inž. Milan Trbojević.

U tom trenutku preporučena je upotreba herbicida Ritmix Plus. Koristi se za suzbijanje čička, abutilona, kerećeg grožđa i drugih korova. Trbojević navodi da se najbolji učinak postiže dvokratnom primenom herbicida.

„Prvi tretman je moguće uraditi nakon nicanja, sve dok soja ne obrazuje treću trolisku“, objašnjava Trbojević. Preporučena doza je 0.9 l/ha.

Stručna služba Galenike drugu dozu preporučuje od sedam do četrnaest dana nakon prvog tretmana, u istoj količini. Preporučena je uporeda upotreba okvašivača Alteox i preparata Okvir.

Bostimulatori Cirkon i Activeg Gold

Pored preporučenih preparata koji se paralelno koriste sa Ritmix Plus-om, ova služba preporučujei biostimulatore.

„Korisno je dodati i biostimulatore Activeg Gold i Cirkon“, kaže Trbojević. Oni će ubrzati usvajanje herbicida i podstaći porast useva.

Ujedno umanjuju negativan efekat niskih noćnih temperatura, koje mogu da uspore porast soje u ovom periodu.

Prezenter: dipl. inž. Milan Trbojević

Komentari