Najbolja rešenja za zaštitu STRNIH ŽITA: Evo preporuke kako do KOMPLETNE ZAŠTITE

Porast temperature i padavine pozitivno utiču na useve strnih žita. U ovakvim uslovima počinju i optimalni razvoji korova i biljnih bolesti. Kako bi se efikasno delovalo kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje sledeće preparate.

Za uspešno suzbijanje gorušice, palamide, pepeljuge i drugih korova dipl. inž. Ana Đorđević preporučuje preparat Tezis. U slučaju pojave galijuma, ambrozije i divlje kupine, preporučen je herbicid Bonaci. Kombinacijom ova dva herbicida postiže se najekonomičnija kombinacija za rešavanje svih širokolisnih korova, navodi Đorđević. Primenjuju se do faze pojave zastavičara.

Kako tretirati pšenicu?

„Praksa je pokazala da pšenicu treba tretirati dva puta. Prvo u proleće, na početku ili u toku intenzivnog porasta useva. Drugo primenjujemo na početku cvetanja pšenice. Za suzbijanje bolesti u prolećnom periodu preporučeni su sistemični fungicidi Akord, Imperium i Antre Plus„, savetuje ona.

Za ubrzan rast i razvoj pšenice preporučuje se upotreba kompleksnog folijarnog đubriva Chopin Evolution.

Za tretmane protiv biljnih bolesti u ječmu ova kompanija preporučuje preparat Antre Plus.

Sagovornik: dipl. ing. Ana Đorđević

Komentari