Fungicidna inovacija za bolji PRINOS i KVALITET pšenice i ječma – Soratel® i Asorbital® tehnologija

Fungicidna inovacija za bolji PRINOS i KVALITET pšenice i ječma – Soratel® i Asorbital® tehnologija

Prvim fungicidnim tretmanima u pšenici, deluje se preventivno na razvoj bolesti ali i značajno utiče na poboljšanje prinos i kvalitet useva. Samo one biljke koje ostanu zdrave i razvijaju se bolje, ostvariće visok genetski potencijal za prinos.

Šta zapravo predstavlja koncept zaštite pšenice koji dolazi iz kompanije Adama? To je nov, jedinstven i zaštićen koncept formulacije koji uključuje sistem posebno biranih ađulanata i rastvarača sa ciljem poboljšane aktivnosti protiokonazola.

Soratel® je jednokomponentni sistemični fungicid namenjen za suzbijanje patogena u usevima strnih žita koga odlikuje izuzetno širok spektar delovanja.

Visokoefikasan je u suzbijanju gljivica, prouzrokovača svih ekonomski značajnih bolesti pšenice i ječma, kao što su: pepelnica, rđa, siva pegavost lista i klasa, mrežasta pegavost lista, sočivasta pegavost lista, žuto smeđa pegavost i fuzarioza klasa. Sve ove osobine čine Soratel® vodećim fungicidom.

Preparat Soratel® je pouzdana zaštita kako lista tako i klasa pšenice i zbog toga se može pozicionirati u bilo kom fungicidnom tretmanu strnih žita.

Preporučena količina primene je 0,6 – 0,8 litara/ha

Soratel pruža sigurnu i dugograjnu zaštitu strnih žita, a to je preduslov da ostvarite visoke prinose i vašu proizvodnju učinite isplativom.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica