SAVETI: Orežite malinu na vreme i osigurajte bogat prinos

SAVETI: Orežite malinu na vreme i osigurajte bogat prinos

Ako hoćete obilan i kvalitetan rod, malinu je najvažnije pravilno i u pravo vreme orezati. Ova agrotehnička mera u malinarskoj proizvodnji obavlja se svake godine na početku vegetacije, u prvim prolećnim mesecima. Proizvođači kažu, a stručni saradnici za voćarstvo iz Poljoprivredne stručne službe u Kragujevcu se slažu, da izboru novih letorasta maline koji će doneti rod tokom sezone treba posvetiti ozbiljnu pažnju. Najvažnije je da onaj ko obavlja rezidbu ima najviše iskustva i znanja.
 

Malina - © Foto: www.pixabay.com

Ostavlja se najčešće jedan, dva, a vrlo retko po tri letorasta iz jednog sadnog mesta. Broj letorasta koji će biti vezani i obezbediti maksimalan rod u narednoj sezoni kreće se od 5 do 8 po jednom dužnom metru. Ovaj broj zavisi od sorte maline, razvijenosti biljke i gustine pupoljaka itd. Biraju se zdravi, srednje razvijeni letorasti sa najkraćim rastojanjem između pupoljaka.

Zaštitite na vreme osetljivu kraljicu voća – malinu

Pupoljci treba da su pre svega zdravi, krupni i jasno vidljivi. Poželjno je da počinju sa što niže visine, da su ujednačene braon-žute boje po celoj dužini, bez znakova bolesti. Iz svakog sadnog mesta treba odabrati po nekoliko letorasta i vezati ih za žicu, ako ne za gornju, ono bar za donju, kako bi zasad uvek imao odgovarajuću gustinu.
 

Zasad malina - © Foto: Agromedia

Stručnjaci Poljoprivredne stručne službe u Kragujevcu savetuju da previše debele i predugačke letoraste, koji su bez pupoljaka u donjoj zoni i sa dosta bočnih grana, treba izbegavati. Ako je prosek visine letorasta znatno viši od visine gornje žice, onda bi trebalo gornju žicu podići kako bi imali bolju iskorišćenost rodnog potencijala.

 


Rezidbom se uklanjaju prošlogodišnji letorasti koji su već doneli rod, uklanja se višak nevezanih koji tek treba da donesu rod i prekraćuju se oni iznad gornje žice.

Vezivanje je najbolje obaviti uz pomoć PVC kanapa. Potrebno je obratiti pažnju da bude dovoljno čvrsto kako se prekraćeni letorasti ne bi izvlačili i padali van reda.

Saveti za odabir kvalitetnih sadnica maline


Rezidbom se uklanjaju prošlogodišnji letorasti koji su već doneli rod, uklanja se višak nevezanih koji tek treba da donesu rod i prekraćuju se oni iznad gornje žice. Prošlogodišnji rodni letorasti i višak ovogodišnjih uklanjaju se do osnove. To znači da se seku do zemlje i iznose iz zasada. Vezane letoraste koji imaju bočne grančice treba skratiti na jedan pupoljak, odnosno na oko 5 cm od osnovnog vezanog letorasta.
 

Zasad malina - © Foto: Agromedia


Prekraćivanje vezanih letorasta obavlja se obavezno na dva pupoljka iznad gornje žice. Na ovaj način se pravilno opterećuju rodne grane kako ne bi došlo do naginjanja i prevrtanja špalira maline.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica