Najvažniji koraci pri orezivanju jabuke

Najvažniji koraci pri orezivanju jabuke

Sa orezivanjem sadnica jabuke počinje se kada je biljka u dubokom zimskom mirovanju, odnosno od kraja novembra do kraja marta meseca. Prilikom ovog posla veoma je važno pravilno izabrati koja će se vrsta rezidbe primeniti, ali i obratiti pažnju na tip rodne grančice jabuke.
 

Mladen Tanacković, voćar iz Brestovika, ukazao nam je na neke od najznačajnijih koraka koje morate dobro da uradite da bi vaše zimsko orezivanje jabuke bilo uspešno.

Zimsko orezivanje voćaka u samo 3 koraka!

Jabuka u većim zasadima počinje da se orezuje od perioda dubokog zimskog mirovanja do početka vegetacije, odnosno od kraja novembra do kraja marta meseca. Ne sme mnogo rano da se počne sa ovim poslom, jer sorte poput pink lejdi, ajdared i greni smit imaju malo dužu vegetaciju, te mogu da zadrže listove na granama. Kada lišće potpuno opadne, možemo početi sa rezidbom.“

 

Rezidba jabuke - ©Agromedia 


Na šta voćari treba da obrate pažnju i kako da pripreme voće za narednu vegetaciju?

Voćari moraju da obrate pažnju na zametanje plodova, koliko se cvetnih pupoljaka zametnulo za narednu vegetaciju. Zbog suša postoji verovatnoća da se mali broj cvetnih pupoljaka zametne i da oni budu loši. Jako je bitno naglasiti da se rezidbi voća prilazi na individualnom nivou.“

Sve što treba da znate o vrtlarskim makazama za orezivanje – savet poljoprivrednog apotekara


 Rezidba jabuke - ©Agromedia 

Stabla u svakom momentu moraju biti vegetativno jaka da bi mogla da podnesu teret roda koji nose. Tada primenjujemo dugu rezidbu. Ukoliko su stabla vegetativno slaba, teško ćemo ih ponovo uvesti u vegetativnu kondiciju, a uz to ćemo izgubiti mnogo vremena i novca. Posle suše, stabla koja su dobro rodila moraju se rezati kraće od onih koja su rodila manje. Dakle, na slabijim kraća, a na jačim duža rezidba.“

Da li je bolje slušati vremensku prognozu i obaviti rezidbu kasnije, ili to nije važno?


Bolje je slušati vremensku prognozu ukoliko ljudi imaju manje stabala za rezidbu, ali je to problem kod onih koji imaju velike površine pod voćem. Ti ljudi nemaju mogućnost izbora i moraju da režu u periodu mirovanja.“
 


Postoji nekoliko osnovnih tipova rodnih grančica: vite, krute ili kopljaste i naborite.

Svaki voćar sam mora da vodi brigu o svom voćnjaku. Greška je što mnogi ne rade analize zemljišta. To nije dovoljno aktuelno ovde u Srbiji, pa se zasadi podižu na mestima koja nisu adekvatna po pitanju pH vrednosti ili snabdevenosti hranljivim elementima i onda ljudi trpe ogromne štete.“

Na kraju, vratio bih se još jednom na rezidbu i dodao da je veoma bitno obratiti pažnju na rodne grančice jabuke. Imamo nekoliko osnovnih tipova rodnih grančica: vite, krute ili kopljaste i naborite. Najbolje je forsirati naborite rodne grančice na dugim rodnim granama, naboritog drveta starog do 5 godina.“
 

Rezidba jabuke - ©Agromedia 

To je sistem duge rezidbe, što znači da se dvogodišnje drvo nikako ne krati, nego samo trogodišnja i starija od toga. Pošto tada postoji veći broj mešovitih pupoljaka, moramo da vršimo i proredu, hemijski ili ručno i da se nadamo dobrim vremenskim prilikama i kvalitetu plodova.“ 

Sagovornik: 
Mladen Tanacković, voćar iz Brestovika

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica