Ko ima vinograd – vreme je da obrati pažnju na ove bolesti

Ko ima vinograd – vreme je da obrati pažnju na ove bolesti

Na području Srbije vinova loza je u stadijumu vrlo intenzivnog rasta i to je period kada se mogu očekivati prvi problemi sa bolestima u vinogradu. Loza se nalazi u različitim fenofazama razvoja, što zavisi od sortimenta i lokaliteta. Faza cvetanja je veoma osetljiva u razvoju vinove loze. Ukoliko u tom periodu dođe do infekcije patogenima koji prouzrokuju plamenjaču i pepelnicu, prinos i kvalitet grožđa mogu drastično da opadnu.

Zaštita vinove loze - © Pixabay

Iz Prognozno-izveštajne službe Vojvodine, koja prati stanje na terenu, saopštavaju da trenutne vremenske prilike pogoduju razvoju ovih patogena. Dugotrajne rose omogućavaju višečasovno vlaženje lista. Stoga stručnjaci preporučuju vinogradarima da obrate pažnju i da na vreme zaštite vinovu lozu.

Dnevne temperature su relativno visoke, zelene mase ima dovoljno i sa vlaženjem lista zbog rose stvara se povoljno tlo za infekciju“, upozoravaju savetodavci iz Poljoprivredne stručne službe u Kragujevcu.

Pepelnica napada sve zeljaste delove vinove loze. Simptomi se mogu uočiti i sa lica i sa naličja. S prednje strane se razvija brašnasta kolonija koja je beličaste boje, dok je na naličju kolonija sivkaste boje. Promene se mogu videti i na lastarima gde se mogu uočiti crvenkaste ili mrke zone sa žiličastim obodom.

Pepelnica vinove loze - © Wikimedia

Pepelnica pravi najveću štetu na bobicama od zametanja pa do početka zrenja. Bobice pucaju na dva dela po dužini i mogu se videti semenke i one se kasnije osuše. Za suzbijanje pepelnice stručnjaci preporučuju zaštitu fungicidima po savetu zaštitara, a vinogradarima savetuju da obrate pažnju na prve znake infekcije. Naime, period inkubacije u zavisnosti od dnevnih temperatura je od 4 do 15 dana, a u ovo doba godine od 12 do 15 dana.

Što se plamenjače tiče toplo i kišovito proleće i isto takvo leto pogoduje njenom razvoju. Naročito joj pogoduje vreme sa čestim kratkotrajnim kišama i toplim danima, baš kao što je trenutno kod nas. Vreme od početka infekcije do pojave žute pege nazivamo vreme inkubacije. A do pojave bele prevlake na naličju lista ili bobica je vreme fruktifikacije.


Ove dve stavke su bitne jer svi preventivni fungicidi protiv plamenjače moraju biti naneti na lozu pre stvaranja bele prevlake. Inkubacija obično traje 4-5 dana ako je temperatura 22-23°C. Pri hladnijem odnosno toplijem vremenu inkubacija je duža. Plamenjača se javlja na svim zeljastim delovima vinove loze, a najčešće na listu, cvasti i grozdu.

Plamenjača vinove loze - © Wikimedia 

Preventivne mere za suzbijanje plamenjače su značajne, ali nisu dovoljne te se moraju koristiti i fungicidi na bazi bakra. Fungicidi ne prodiru u biljku, već se zadržavaju na površini biljke. Zbog toga oni deluju samo preventivno na parazita, a period njihovog delovanja je od 7 do 10 dana. U slučaju jakih i čestih kiša ovaj period se smanjuje. Nakon nanošenja preparata na biljku, svi organi koji su naknadno porasli nisu zaštićeni.


I još jedno upozorenje iz Prognozno-izveštajne službe Vojvodine (PIS) kada je vinova loza u pitanju. Ova služba saopštava da je u toku intenzivno piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca.

U pojedinim vinogorjima, poput Fruškogorskog, registruju se visoke brojnosti larvi na cvastima. Preporučuje se pregled cvasti na prisustvo larvi i ukoliko se registruje njihovo prisustvo, treba primeniti neki od insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin u koncentraciji 0,03%. U zasadima vinove loze zabeleženo je i prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree. U pitanju je prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze. S obzirom da je registrovano prisustvo samo larvi prvog razvojnog stupnja, a larve trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne, mere zaštite se još uvek ne preporučuju“, navode u PIS-u.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica