Ne propustite subvencije za podizanje višegodišnjih proizvodnih vinograda

Ne propustite subvencije za podizanje višegodišnjih proizvodnih vinograda

Ne propustite subvencije za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze  © Agromedia

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva, kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze u 2020. godini.

Podsticaj obuhvata: fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju; izradu vinogradarskog projekta; pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju; nabavku sadnica vinove loze; nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima.

Podsticaj podrazumeva 60% od vrednosti investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Najviši ukupni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 80.000.000 dinara.

Ne propustite subvencije za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze- © Agromedia

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama vinove loze, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru proizvodnog zasada vinove loze.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 m, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama, podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaj podnosi se u periodu od 6. jula do 19. avgusta 2020. godine, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu ili poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.  

Više informacija možete pročitati na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

Izvor: UAP


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica