Svet poljoprivrede Prodavnica

Savet stručnjaka: Pravila za pravljenje kozarnika

Koza se smeje @agromediaFoto: Agromedia, 2021, sva prava zadržana

Koza je po svojoj prirodi temperamentna životinja. Ta osobina se izražava kroz stalnu potrebu za kretanjem. Koze uvek treba držati po principima slobodnog načina držanja. Kod nas je najzastupljeniji pašnjačko-stajski način držanja, gde najveći deo dana provode na paši ili u ispustu, odnosno van zatvorenog prostora.

Genetski potencijal koza za proizvodnju mleka i mesa, u potpunosti  može  doći do izražaja samo u optimalnim uslovima smeštaja, ishrane i nege, bilo da se radi o držanju jedne ili o držanju velikog broja koza.

Kvalitetan objekat uz opremu je osnov za zdravlje životinja, a samim tim i za produktivniju proizvodnju.  Pri izgradnji objekata za koze treba obratiti pažnju na: odabir lokacije, veličine podne površine, visinu krova, izbor materijala za pod, krov i zidove, a sve sa ciljem osiguranja odgovarajućih mikroklimatskih uslova.

Pri planiranju kozarnika moraju se uzeti u obzir klimatski uslovi područja na kojim se gradi. Posebno nadmorska visina, mesečna i godišnja  temperatura, dominantnost vetrova, količine padavina i dr. Kozarnik   se   treba graditi na suvom, ocednom i povišenom mestu.

Kozarnik treba izgraditi u pravcu istok-jugoistok ili u hladnijim zonama u pravcu juga. Lokacija kozarnika ne sme biti u dolini sa čestim  maglama, niti na izloženom mestu sa čestim i jakim vetrovima. Za  kozarnik je bitno da se obezbedi dovoljno prostora za životinje, da je topao, suv, prozračan, dobro osvetljen i bez vetrova.

Pod je najbolje izvesti od nabijene ilovače, a ukoliko se radi o vodenonepropusnom terenu potrebno je izvršiti drenažu slojem šljunka. Pod može biti i od drveta, ali zbog cene koštanja se ređe upotrebljava. Betonski i kameni podovi nisu poželjni jer su hladni i zadržavaju vlagu  (povećavaju obolenja kod koza). Važno je da je ležaj suv i topao, što se postiže prostirkom od slame (0.5 kg. slame dnevno po odrasloj  kozi i 0.2-0.3 kg. po jaretu).

Visina objekta kreće se oko 3 metra pa i do 3.5 metara u zavisnosti od broja životinja i klimatskih uslova regiona. Zidovi se najčešće grade od opeke, a može i od drveta. Krov se gradi od drvene konstrukcije, pokriven crepom ili salonitnim tablama ispod kojih je poželjna izolacija.

Planirana površina poda je u zavisnosti od broja životinja i opreme u njemu (pojilice, jasle, izmuzilišta, prostor za koncetrat i dr.). Za odrasle koze potrebna površina je od 1.2 do 1.5m² + 0.35m² za jasle (ukoliko zahvata unutrašnjost boksa), za jare je potrebno  0.3m² odnosno 1.8 – 2.2m² za kozu i jarad a za jarca 3m².

Koze - ©AgromediaFoto: Agromedia, 2021, sva prava zadržana

Osnovnu opremu u kozarniku sačinjavaju: jasle, valovi – korita za krmivo, pomoćne ograde i pojilice. Jasle mogu biti različitog oblika: pokretne, nepokretne, sa uspravnim ili kosim letvama, sa koritom za koncetrate na dnu ili bez. Hranidbeni prostor za odraslu životinju je 0.35 – 0.4 metara, a za jarad 0.1 – 0.2 m.

Jasle za koze se postavljaju na visini od 0.3 – 0.4 metra iznad prostirke. Valovi za koncetrat su dužine 2 – 3 m, potreban hranidbeni   prostor za odraslu kozu 17-20 cm za jare 10-12 cm.

Pojilice u kozarniku moraju obezbediti dovoljnu količinu sveže čiste vode temperature 12–20°C, i to po jednoj kozi 15 litara, odnosno 7-10 litara  za  samu kozu, a ostalo služi za pranje opreme i posuda. Visina pojilice treba biti u visini ramenog zgloba.

Pregrade (ograde za pregrađivanje životinja od drugih životinja) su od drveta i visine su 1.1 – 1.25 m.

Sa obe strane objekat mora imati prozore, čija je ukupna površina jednaka 1/12-15 od ukupne površine poda. Na čeonim zidovima se ugrađuju vrata, obavezno dvokrila, čija je širina 2.5-3 m, a visina 2.5 m.

Ispust se gradi pored duže strane objekta i treba biti najmanje iste površine kao objekat. Izmuzilišta se grade u sklopu objekta (što je danas ređe zbog mirisa mleka) i kao zaseban objekat. U sklopu kozarske  farme  potrebne su  prostorije za prijem mleka i prostorija – magacin za koncentrovana hranjiva.

Temperatura u kozarniku u vreme jarenja ne sme da bude niža od 15°C. Izmena vazduha i regulacija temperature se najčešće izvodi pomoću kombinovanih sistema ventilacije.

Autor: Srđan Zafirović dipl.inž.poljoprivrede

Izvor: PSSS

Komentari