ZP za narednu sezonu priprema velike količine kvalitetnog semena

Stručnjaci Instituta za kukuruz Zemun polje svake godine postave brojne makro i mikro oglede u svim regionima naše zemlje kako bi poljoprivrednici mogli na licu mesta da se uvere u njihov izgled, ali i da odaberu koji je najbolji za njihovu proizvodnju.

Na teritoriji severne i zapadne Bačke postavljeno je ukupno 25 oglednih polja. Na oglednom polju u Sivcu posejano je ukupno 9 vrsti hibrida, iz FAO grupe 300, 400, 500 i 600. Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima koji su vladali tokom vegetacije prinosi su bili iznenađujuće dobri.

Do sada se najbolje pokazao hibrid ZP 600 koji je dao prinos preko 12,5 tona sa 14 odsto vlage.

„Generalno visoke temperature su uticale na smanjenje prinosa u ovoj ekstremno sušnoj godini sa temperaturama koje su prelazile 40 stepeni. Ovde su bili nešto bolji klimatski uslovi, bilo je malo više padavina u odnosu na druge reone, i vidimo da su se ZP hibridi dobro poneli u ovim sušnim uslovima“, rekao je Siniša Zorić, regionalni menadžer za severnu i zapadnu Bačku. 

„Do sada su skinuti hibridi iz FAO grupe 600, a rezutati prelaze 12 tona. Do sada se najbolje pokazao hibrid ZP 600 koji je dao prinos preko 12,5 tona sa 14 odsto vlage“, dodao je Siniša. 

Dobar prinos - © Agromedia

Dobri prinosi nisu slučajnost kada je reč o ZP hibridima. Na teritoriji Bačke mnogi su ubrali 10 i više tona po hektaru. 

Kada je reč o rezultatima proizvodnje domaćin Predrag Rašković ima samo reči hvale. 

„Sa ovim prvim rezultatima, što smo do sada obrali, zadovoljan sam. Ove godine još takvih rezultata nije bilo. Kada je proizvodnja u pitanju ništa se ne razlikuje jer mi na svim njivama istu agrotehniku vršimo“.

Berbu je pratio dr Goran Pavlović direktor sektora za semenarstvo na Institutu za kukurz Zemun Polje koji je istakao da je veoma važno da postoje dobri proizvođači koji imaju odlične prinose, jer na osnovu toga moguća je ocena hibrida u različitim proizvodnim uslovima a sve u cilju razvijanja još boljih hibrida. 

Početak berbe - © Agromedia

Semenarstvo je veoma važno, pored stvaranja hibrida koja je veoma važna oblast, nakon toga slede umnožavanje semena hibrida, umnožavanje osnovnog i komercijalnog semena. Ta proizvodnja se odvija mahom u Vojvodini kod najboljih proizvođača koji su u mogućnosti da obezbede prostorne izolacije i visok nivo agrotehnike a preko 50 posto tih proizvođača imaju mogućnost navodnjavanja“, dodao je Goran. 

Sagovornici: Siniša Zorić, regionalni menadžer za severnu i zapadnu Bačku
Goran Pavlović, direktor sektora za semenarstvo na Institutu za kukurz Zemun Polje
Predrag Rašković, domaćin

Komentari