ZAŠTITA ULJANE REPICE: Evo kako da suzbijete štetne insekte, a sačuvate pčele!

ZAŠTITA ULJANE REPICE: Evo kako da suzbijete štetne insekte, a sačuvate pčele!

Repičin sjajnik je ekonomski najznačajnija štetočina uljane repice. Štete koje izazove mogu da iznose i do 50 posto od ukupnog prinosa.

Poljoprivrednik u polju uljane repiceFoto:Adama Media Library

Mavrik® efikasno suzbija sjajnik, a ostavlja korisne insekte na parceli

Mavrik® je idealno rešenje za uljanu repicu zato što je efikasan na visokim temperaturama, nije štetan za korisne insekte i zato što se još nije javila otpornost sjajnika na njega.

Mavrik® spada u grupu piretroida, najbrojniju i najprisutniju grupu insekticida na našem tržištu, ali je istovremeno jedinstven i poseban. On je jedini piretroid izveden iz valinata, što mu daje neke prednosti u odnosu na ostale preparate iz pomenute grupe. Svi ostali piretroidi na bazi cipermetrina, alfa-metrina, lambda-cihalotrina se nalaze sa jedne, a Mavrik® sa druge strane.

Aktivna materija u preparatu Mavrik® je tau-fluvalinat i sadrži 240 grama aktivne materije po litri preparata.

Mavrik® je zadržao dobre osobine piretroida, ali ima i neke svoje specifičnosti.

„Ono što je karakteristično za piretroide jeste da imaju takozvanu nokaut fazu, odnosno čim dođe do tretmana oni odmah unište sve štetne insekte na njivi. To je jako bitno jer imaju dobro kontaktno i digestivno dejstvo”, navodi Milan Radović iz kompanije ADAMA.

Međutim, Mavrik® ima i svoje specifičnosti, a to su da je efikasan na visokim temperaturama, da se nije pojavila rezistentnost sjajnika na Mavrik®, da je najkorisniji odnosno najbezbedniji za korisne insekte i ono što se može reći jeste da je Mavrik® jedan od najboljih preparata protiv insekata koji sišu. Za vaši, tripse i cvrčke.


„Korisni insekti između ostalog mogu da utiču na vaši, odnosno da jedu odrasle jedinke vaši ili da jedu jaja. Na taj način smanjujemo mogućnost pojave vaši”, rekao je Radović.

Mavrik® ima dvostruko dejstvo. Direktno dejstvo, tako što uništava štetne insekte i indirektno dejstvo tako što ostavlja korisne insekte na parceli.

Mavrik® se pored uljane repice može koristiti i u drugim usevima

„Bitno je napomenuti da je on najmanje opasan za pčele. To pčelari uglavnom već dobro i znaju”, objašnjava Radović.


Šta to znači? Sami znamo da pčele utiču na prinos, odnosno oprašivanje jer je uljana repica cvetna biljka. Što je veći broj pčela biće i bolje oprašivanje i veći prinos.

„Kada se primenjuje Mavrik®, naravno da ne treba da pčele budu na parceli, ali već pola sata nakon tretmana mogu ponovo da se puste ukoliko se nalaze u košnicama”, govori Radović.


Kao što znamo to je često slučaj jer pčelari donose košnice na parcele uljane repice.

Doza primene preparata Mavrik® je 0,2 – 0,3 l/ha.

Oprašivanje uljane repiceFoto:Adama Media Library

„Pragovi štetnosti su otprilike sledeći: kada cvet još uvek nije izdiferenciran tada je jedan imago dovoljan znak za tretman. Ukoliko dođe do diferenciranja cvetova – dva, tri imaga su prag za tretman. Kasnije, početkom cvetanja ili kada kreće cvetanje potreban je veći broj sjajnika. To je sasvim logično, ukoliko sjajnik napadne zatvorenu cvast on je odmah i uništi”, rekao je on.

Kasnije kada se cvet otvori on se hrani polenom i nanosi manju štetu. Kada krene cvetanje potrebno je pratiti brojnost sjajnika i po mogućnosti delovati sa preparatom Mavrik®, a ukoliko je već otvoreno više od 50-60 posto cvetova obično prestaje potreba za tretmanom.

Mavrik® se osim u usevu uljane repice može koristiti i u drugim usevima. U usevu pšenice gde je doza 0,15 l/ha se koristi za suzbijanje leme, vaši i tripsa, a može da se koristi u raznom povrću kao što je paprika ili kupus.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se stručnom timu kompanije ADAMA.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica