Produžena zaštita od KOROVA i potpuno ČISTI usevi kukuruza: Preparat Coltraine

Produžena zaštita od KOROVA i potpuno ČISTI usevi kukuruza: Preparat Coltraine

Kompanija Adama na primeru atara gde je setva obavljena pre otprilike mesec dana prezentovala je mogućnosti preparata Coltraine. U jedinom herbicidnom tretmanu koji je primenjen došli su do sledećih zaključaka.

Period kada su počeli sa primenom bio je kada je u kukuruzu osmi list već bio razvijen.

“Odlučili smo da primenimo najnovije rešenje kompanije Adama. Coltraine je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova”, naveo je Savo Jovanović.

Specifična karakteristika ovog preparata je što sadrži dve aktivne materije, mezotrion i dikambu. Kako objašnjava Jovanović, ovaj preparat se pokazao kao vodeće rešenje u suzbijanju poponca, palamide, štira, abutilona, konoplje i samoniklog suncokreta.

Izrazito folijarno, ali i rezidualno delovanje

“Ovaj preparat osim izrazitog folijarnog ima i rezidualno delovanje, i s takvim svojstvima ne dozvoljava korovima da niču četiri nedelje nakon primene”, objašnjava on.

Kada je reč o primeni preparata Coltraine, preporučena doza su 2 l/h jednokratno, ili 1.2 l do šestog lista i desetak dana posle primene 0.8 l/h.

Ono zbog čega preparat Coltraine spada u vodeće iz celokupnog asortimana kompanije Adama, kao i na tržištu, je činjenica da ga je moguće primeniti do devetog lista, dok se drugi preparati sa dikambom primenjuju samo do šestog lista. Takođe, u sadejstvu sa preparatom Nicogan zaštita useva kukuruza je kompletna i zagarantovana – navodi Savo Jovanović.

Prezenter: Savo Jovanović, Adama


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica