Uz ovaj hibrid suša i dobri prinosi idu zajedno

Vladimir Hlavač, poljoprivrednik iz Kisača svake godine seje kukuruz na površini od 50 hektara na svom imanju, iako je bila sušna godina, uspeo je da ostvari velike prinose. 

„S obzirom na ovu godinu, zadovoljni smo prinosima, 5-6 tona po hektaru, u odnosu na to koliko je u Kisaču rodilo, prezadovoljan sam“, kaže ponosno Vladimir.

Tajna njegovog uspeha je hibrid Kolumbaris, tolerantan na visoke temperature i nedostatak vode u zemljištu.

„Ovi hibridi mi se sviđaju zbog toga što imaju veliku hektolitarsku težinu i svake godine su stabilni“, objašnjava on.

Reč je o hibridima kompanije KWS iz grupe ClimaControl3. Hibridi iz ove grupe su testirani na različitim lokacijama koje su karakteristične po visokim temperaturama i manjku pristupačne vode. Mereni su prinosi zrna, a takođe je vršeno i njihovo ocenjivanje kada su u pitanju najbitnije karakteristike u najznačajnijim fazama razvoja. Ipak, o Kolumbarisu najbolje mogu da posvedoče zadovoljni korisnici.

Sagovornici:

Vladimir Hlavač, poljoprivrednik iz Kisača

Mihajlo Carević KWS

Komentari