Uspeva tamo gde lucerka ne može, tolerantan na sušu – Zašto sve gajiti žuti zvezdan?

Uspeva tamo gde lucerka ne može, tolerantan na sušu – Zašto sve gajiti žuti zvezdan?

U svetlu nepovoljnih klimatskih prilika – suša, snažnih prolećnih mrazeva, ekstremno visokih temperatura, velikih temperaturnih oscilacija, važno je tražiti biljne kulture koje pokazuju dobru tolerantnost na iste i adaptibilne su. Ako govorimo o biljkama koje se koriste za ishranu stoke, jedna se naročito ističe kako zbog svoje otpornosti, tako i zbog kvaliteta kao stočne hrane. U pitanju je žuti zvezdan.

Žuti zvezdanFoto:Pixabay

Žuti zvezdan seje se ili u rano proleće (mart, april), ili u ovom periodu (od kraja avgusta do sredine septembra). Ova biljka je višegodišnja, daje otkose čak 7 godina.

Tolerantnost na klimatske uslove i uslove uzgoja

Za početak, važno je napomenuti da žuti zvezdan ima dobro razvijen koren koji u dubinu doseže do čak 1,5 metara.

Možda najvažniji podatak kod ove biljke je da ona uspeva na svim tipovima zemljišta. Može se sejati na vlažnim, suvim, glinovitim, peskovitim zemljištima, opsega pH vrednosti od čak 4 do 9. Žuti zvezdan je stočna biljka koja se pokazala najotpornijom za uzgoj kada su u pitanju zaslanjena zemljšta.

Ova biljka će rasti na zemljištima na kojima lucerka neće zbog nepovoljne strukture i sastava tla. Ima duži period koriščenja u odnosu na crvenu detelinu, i uspeće tamo gde ona neće dati veliku količinu mase.

Žuti zvezdan nije zahtevan po pitanju temperature – seme ove biljke će klijati na temperaturi od samo 4 stepena. Takođe male biljčice uspešno će izdržati temperaturu od neverovatnih -60 stepeni, dok će starije biljke žutog zvezdana pregurati -25 stepeni. Tolerantan je i na različite količine vode – naime, efikasno podnosi nedostatak padavina, to jest sušu (dobro razvijen koren), ali i prekomernu vodu, to jest plavljenja. Još jedan veliki plus – može se gajiti i u ravnici, ali i u brdsko – planinskim predelima gde predstavlja važnu stočnu biljku.

Poseduje materije koje ga čine otpornim na bolesti i štetočine u odnosu na druge mahunarke.

Ishrana stoke

Te materije sadrži cvet žutog zvezdana i gorke su, te stoka ne želi da ga jede na ispaši u vreme cvetanja. Stoga se u tu svrhu koristi pre cvetanja.


Žuti zvezdanFoto:Pixabay

Najvažnija osobina žutog zvezdana kao stočne biljke je ta da ne izaziva nadutost kod domaćih životinja, ima odličnu osobinu svarljivosti. Uzgaja se kao glavni (čist) usev ili zajedno sa drugim travama, najčešće u smešama sa ljuljem, mačijim repom, ježevicom. Upravo u smešama daje bolje rezultate.

Ima široku namenu, upotrebljava se za ispašu, kao seno ili silaža.

Žuti zvezdan ima godišnje 2 ili 3 otkosa, dok u prvoj godini ima 1 ili 2 otkosa. Prinos zelene mase je 35 – 40 tona, dok kolićina sena koju daje iznosi 8 – 10 tona po hektaru.


Žuti zvezdan se kosi na visini od 10 centimetara. Kada se priprema seno, gorenavedena gorčina se gubi te ga stoka vrlo rado jede. Seno sadrži oko 18 posto sirovih proteina.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica