Saznajte na vreme: Kako prepoznati i sprečiti sivu pegavost suncokreta?

Saznajte na vreme: Kako prepoznati i sprečiti sivu pegavost suncokreta?

Siva pegavost suncokreta može izazvati velike ekonomske gubitke proizvođačima te uljarice. O ovoj bolesti razgovarali smo sa Boškom Dedićem sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu koji nam je objasnio kako možemo prepoznati ovu značajnu bolest suncokreta, koji uslovi joj pogoduju, kakve štete pravi i koje su mere zaštite.

SuncokretFoto:Agromedia

Simptomi sive pegavosti se prvo javljaju na ivicama donjih listova suncokreta

Naš sagovornik ističe da na razvoj bolesti utiče prisustvo patogena, osetljivost hibrida suncokreta prema bolesti i vremenski uslovi u trenutku infekcije i razvoja bolesti. Bolest se češće pojavljuje ukoliko vegetacioni period karakterišu česti kišni periodi i povoljne temperature ispod 30C.

„Prvi simptomi bolesti se mogu uočiti u fazi butonizacije suncokreta, a u agroekološkim uslovima Srbije to odgovara mesecu junu. Karakteristični prepoznatljivi simptomi se prvo javljaju na ivicama donjih listova u vidu pega koje se šire duž lisnih nerava i podsećaju na latinično slovo V”, istakao je Dedić.

On dodaje da se napredovanjem bolesti listovi suše i dolazi do pojave, u početku bledomrkih pega sa tamnijom ivicom, a vremenom izduženih sivomrkih pega na stablu. Pojavu bolesti može karakterisati i simptom lomljenja na mestu pege na stablu.

Poštovanje plodoreda i zaoravanje žetvenih ostataka važne preventivne mere

„Štete koje ova bolest prouzrokuje mogu biti značajne. Štetnost je vezana za osetljivost domaćina i vreme infekcije i opada sa kasnijom pojavom bolesti naročito nakon cvetanja suncokreta. Rana pojava bolesti kod osetljivih hibrida može imati za rezultat prepolovljen prinos. Štete mogu biti i veće ukoliko dođe do lomljenja znatnog broja biljaka suncokreta.”, rekao je naš sagovornik sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Polje suncokretaFoto:Agromedia

Prema njegovim rečima, suzbijanje ove bolesti se može postići kombinacijom nekoliko mera. Poštovanje plodoreda i zaoravanje žetvenih ostataka suncokreta koji služe za prezimljavanje patogena predstavljaju odgovarajuće preventivne mere.


„Najvažnija mera je gajenje visoko tolerantnih hibrida suncokreta. Time se postiže znatno manji broj zaraženih biljaka i blaži simptomi bolesti. Primena hemijskih mera omogućuje delimičnu kontrolu bolesti i zavisi od vremena primene preparata”, naglasio je naš sagovornik.

Na pitanje kada je potrebno izvršiti mere zaštite, odgovara da se vreme primene vezuje za primenu hemijskih mera. Preporučuje se primena najranije u početku faze butonizacije, a po potrebi prskanje je potrebno ponoviti.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica