Pitali smo stručnjaka: 10 PITANJA i odgovora o SETVI SOJE

Pitali smo stručnjaka: 10 PITANJA i odgovora o SETVI SOJE

Kako bismo vam pružili najvažnije informacije koje trebate da znate o setvi soje, postavili smo 10 pitanja Aleksandru Pavloviću iz Poljoprivredne stručne službe Novi Sad.

SojaFoto:Agromedia

1. Kada je optimalno vreme za setvu soje?

Optimalno vreme setve soje je kad temperatura zemljišta na dubini setve dostigne 10 – 12 stepeni. U našim uslovima to je uglavnom krajem marta, početkom aprila, ali ne treba se striktno držati datuma. Treba voditi računa o vremenskim uslovima. Najpre se seju sorte duže vegetacije ( II grupa zrenja), zatim srednje rane ( I ) i na kraju rane sorte (O I OO grupa zrenja).

2. Šta uključuje priprema zemljišta za setvu ove ratarske kulture?

Priprema zemljišta za setvu počinje u jesen, dubokim (jesenjim – zimskim) oranjem na 25-30 centimetara. Pred kraj zime ili početkom proleća vrši se zatvaranje brazde u cilju očuvanja zimske vlage, a nekoliko dana pre setve obavlja se predsetvena priprema setvospremačima na 6-8 centimetara. Pod osnovnu obradu dodaje se celokupna količina P I K đubriva, a sa predsetvenom pripremom i N (KAN,AN, SAN… a nikako UREA).

3. Koju pH vrednost zemljišta zahteva?

Optimalna pH vrednost za soju je 6,5 – 7 (neutralna sredina). Soja se može gajiti na zemljištima sa pH min. 4 do max. 9,5.


4. Kakvu teksturu zemljišta iziskuje?

Soja ima dubok korenov sistem i zahteva duboka, plodna i rastresita zemljišta koja nisu sklona formiranju pokorice (černozem, livadska crnica, ritska crnica…).

5. Koji element je najvažniji za soju?


Svi elementi (NPK) su podjednako važni u proizvodnji soje, a koja količina će se upotrebiti, određuje se hemijskom analizom zemljišta.

6. Koja je optimalna gustina setve?


Soja se kod nas najčešće seje na međuredno rastojanje 50 centimetara i 3 – 5 centimetara u redu. Neki proizvođači setvu obavljaju na 70 centimetara između redova, zbog kultiviranja. Optimalni sklop za soju je između 400.000 i 500.000 biljaka/ha. ( II grupa 400.000, I grupa 450.000, O grupa 500.000).

SojaFoto:Agromedia

7. Koja je najidealnija dubina setve?

Dubina setve soje se kreće oko 5 centimetara. Na lakšim, peskovitijim zemljištima setva je dublja (oko 6 cm), a na težim je plića.

8. Koji predusevi su najbolji?

Najbolji predusevi za soju su strna žita, kukuruz, šećerna repa, kao i većina povrtarskih useva. Treba izbegavati gajenje soje u monokulturi i posle biljaka iz iste familije, zbog bolesti. Ovo se odnosi i na suncokret i uljanu repicu.

9. Koja mehanizacija za setvu se koristi?

Setva se obavlja pneumatskim sejalicama.

10. Koja je najvažnija stvar na koju treba obratiti pažnju prilikom setve soje?

Pre svega treba obratiti pažnju na kvalitet semena, što znači koristiti isključivo deklarisano seme (prvenstveno zbog GMO). Od velikog značaja je i priprema semena za setvu, takozvana inokulacija semena. Radi se, naime, o zaražavanju semena bakterijama azotofiksatorima iz roda Rhisobium.

Time se postiže veći broj kvržica na korenu soje i biljka brže počinje da koristi atmosferski azot (proces azotofiksacije). Zbog toga soju ne treba đubriti velikim količinama N đubriva, jer će biljka koristiti lako pristupačan N, umesto da sama sebe obezbeđuje. Važno je napomenuti da se bakterije nikako ne smeju izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti, jer će u tom slučaju uginuti.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica