Ratari oprezno biraju kulture koje će posejati

Ratari oprezno biraju kulture koje će posejati

Procena Vukosava Sakovića, direktora Udruženja „Žita Srbije“ je da bi setvom ove godine trebalo da bude obuhvaćeno oko 2,5 miliona hektara oranica. Najviše površina i ove godine biće pod kukuruzom, i to oko 900.000 hektara, što je manje u odnosu na period kada je ova žitarica zauzimala i preko milion hektara.

 

„Prošlogodišnja suša uticala je na ratare da više zaseju ozimih useva pšenice, ječma i uljane repice, a to će biti na uštrb površina pod kukuruzom. Veoma mali rod i relativno niska cena uticalii su na poljoprivredne proizvođače da drugačije razmišljaju i seju ono gde im je rizik od suše znatno manji“, izjavio je za Agromediju Vukosav Saković.

Izvoz kukuruza u oktobru i novembru opao za 90% 

 

Suncokreti © Agromedia

 

Suncokret je jedna od zatupljenijih kultura jer su ulaganja manja u odnosu na druge kulture i dobro podnosi sušu.

Površine pod suncokretom se povećavaju pa su u zadnjih par godina povećane sa 180 na 230.000 hektara, to nije enormni rast, ali je konstantan pa će biti više od tih 230.000, a koliko više ostaje da vidimo“, kaže on.

Pored suncokreta koji je u ekspanziji, treba od jesenjih kultura pomenuti i pšenicu koja je zasejana na 970.000 hektara i uljanu repicu koja je zasejana na rekordnih 52.000 hektara.

Vesti – Polen suncokreta štiti pčele od parazita!

 

Uljana repica © Pixabay

 

„Uljana repica jeste kultura koja dolazi, za razliku od soje ona može da uspeva na prosečnim, lošijim zemljištima, na većoj nadmorskoj visini i treba očekivati da će se kod nas još širiti. Kod nje je mali problem skladištenje i treba je prodavati odmah, ali zato ima dobru cenu svih ovih prethodnih godina i sve je interesantnija za ratare”, objasnio je Vukosav Saković.

Vukosav Saković kao omiljenu kulturu ratara ocenjuje soju, ali nje nema mnogo jer zahteva specifično i kvalitetno zemljšte. I na našem portalu je nedavno sprovedena anketa gde smo istraživali šta je najčešći izbor ratara za prolećnu setvu. Više od 50 odsto učesnika ankete glasalo je za kukuruz, zatim 25 odsto za soju i nešto manje za šećernu repicu i suncokret.

Sagovornik:

Vukosav Saković, direktor udruženja “Žita Srbije”

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.